Građevinska grupa komunalnog preduzeća izvodi radove u naselju Kastrat

Turistička organizacija raspisuje audiciju za „Prvi glas Kuršumlije“
4. jula 2018.
Mlađi ogranak Neformalne grupe „Pera Detlić“ izvešće predstavu „Bajka iz Parka“
9. jula 2018.
Prikaži sve

Građevinska grupa komunalnog preduzeća izvodi radove u naselju Kastrat

Kako atmosferske vode sve više predstavljaju problem građanima, izrada potpornih i parapetnih zidova je neophodna kako bi se zaštitili objekti.
Pomenute građevinske radove, JPKD „Toplica“ trenutno izvode u naselju Kastrat u zaseoku Simovići.
Dužina parapetnog zida je 20m, potpornog 9m, a u fazi je i postavljanje ivičnjaka u dužini 10m.

Veličina slova