Izveštaji opštinskih inspekcija

Izveštaji i planovi opštinskih inspekcija

Godišnji izveštaj komunalne inspekcije opštine Kuršumlija za 2016 godinu

Plan rada komunalne inspekcije u 2017 godini

Kontrolne liste komunalne inspekcije

Kontrolna lista br. 1 – Bašta ugostiteljskog objekta

Kontrolna lista br. 1 – Držanje životinja i kućnih ljubimaca

Kontrolna lista br. 1 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 1 – Javna parkirališta

Kontrolna lista br. 1 – Uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 1 – Komunalni red – spoljni delovi zgrade

Kontrolna lista br. 1 – Održavanje čistoće

Kontrolna lista br. 1 – Održavanje gradskog vodovoda

Kontrolna lista br. 2 – Sakupljanje i transport komunalnog otpada

Kontrolna lista br. 2 – Držanje životinja i kućnih ljubimaca

Kontrolna lista br. 2 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 2 – Javna parkirališta

Kontrolna lista br. 2 – Uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 2 – Površine oko zgrade i ograde

Kontrolna lista br. 2 – Priključenje mreže i kućnih instalacija

Kontrolna lista br. 3 – Delatnost zoohigijene

Kontrolna lista br. 3 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 3 – Zaštita javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 3 – Uređenost površina

Kontrolna lista br. 3 – Čišćenje i pranje javnih površina

Kontrolna lista br. 3 – Prečišćavanje i distribucija vode (priključenje korisnika)

Kontrolna lista br. 4 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje (zabranjene radnje)

Kontrolna lista br. 4 – Kontrola zabrane kretanja/ zaustavljanja/parkiranja/ostavljanja vozila/drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju

Kontrolna lista br. 4 – Iznošenje kućnog smeća (obaveze korisnika)

Kontrolna lista br. 4 – Prečišćavanje i distribucija vode (zaštita objekata)

Kontrolna lista br. 5 – Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca (izvođenje kućnih ljubimaca)

Kontrolna lista br. 5 – Komunalni red, objekti, uređaji, oprema

Kontrolna lista br. 4 – Održavanje čistoće – zaštita javnih površina

Kontrolna lista br. 5 – Prečišćavanje i distribucija vode – vodomer

Kontrolna lista br. 5 – Prodaja i smeštaj robe, obavljanje delatnosti

Kontrolna lista br. 6 – Čišćenje javnih površina/korisnik prostora

Kontrolna lista br. 6 – Vodomerno sklonište, vodomer, kućne vodovodne instalacije

Kontrolna lista br. 7 – Uklanjanje snega i leda

Kontrolna lista br. 7 – Prečišćavanje i distribucija vode (isključenje korisnika)

Kontrolna lista br. 8 – Tereni za sport i zabavu

Kontrolna lista br. 8 – Korišćenje vode

Kontrolna lista br. 9 – Isporuka vode

Izveštaj o radu inspektora zaštite životne sredine u 2016 godini

Kontrolne liste inspekcije za zaštitu životne sredine

Oblast:

1. zaštita od nejonizujućeg zračenja:

 • visokofrekfentni izvori nejonizujućeg zračenja
 • niskofrekfentni niskofrekfentni izvori nejonizujućeg zračenja

2. zaštita životne sredine u industrijskim objektima:

 • zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje
 • zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja
 • zaštita buke
 • komunalne otpadne vode
 • postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

3. kontrola upravljanja otpadom:

 • otpadne gume
 • otpadna ulja
 • za skladištenje otpada
 • deponije

U svom radu inspektor koristi opštinsku odluku o podizanju i održavanju zelenih površina

Veličina slova