Javna prezentacija urbanističkog projekta poslovno-turističkog kompleksa na k.p. 3407 KO Kuršumlija (Metalac)

Predsednik opštine Kuršumlija čestita svim damama 8. mart
8. marta 2019.
Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Centar naselja“
19. marta 2019.
Prikaži sve

Javna prezentacija urbanističkog projekta poslovno-turističkog kompleksa na k.p. 3407 KO Kuršumlija (Metalac)

Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija oglašava javnu prezentaciju Urbanističkog projekta poslovno-turističkog kompleksa na lokaciji k.p. br. 3407 KO Kuršumlija.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta investitora privrednog društva METALAC COMPANY iz Kuršumlije, održava se u periodu od 14. do 20. marta 2019. godine.

Materijal za javnu prezentaciju urbanističkog projekta koji je izradio IVEKS PLUS iz Babušnice, dostupan je u navedenom periodu na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Opštine Kuršumlija, kao i na sajtu Opštine Kuršumlija.

Zainteresovanim licima obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju urbanističkog projekta davaće odgovorni urbanista dipl.inž.arh. Ivan Đorđević, putem telefona broj: 063/640-039 ili na e-mail: iveksdoo@mts.rs u periodu održavanja javne prezentacije u vremenu od 1000 do 1500 časova.

Sva zainteresovana lica mogu da dostave svoje primedbe i sugestije Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj  u pisanom obliku putem pošte ili na pisarnici Opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, zaključno sa 20.03.2019.godine.

U toku javne prezentacije zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena u Odeljenju za  privredu  i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Kuršumlija,  kancelarija broj 25, lično ili putem telefona 027/381-402, lokal 124,  svakog radnog dana od 1000-1500 časova.

Prilozi:

Veličina slova