Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Obaveštenje građanima o ekstremno visokim temperaturama
31. jula 2017.
Izložba fotografija – Crkve i manastiri Kosova i Metohije i Toplice kroz vekove
7. avgusta 2017.
Prikaži sve

Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom obrazovana rešenjem predsednika opštine Kuršumlija raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Pomoć je namenjena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom  može biti dodeljena interno raseljenim licima koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD  1.200.000,00 (jedanmiliondvestotinehiljadadinara) i za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljadadinara), oba iznosa po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Izabrani korisnik pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;

2) da podnosilac i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija;

3) da su podnosilac i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;

4) da podnosilac i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;

5) da podonosilac i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj  državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

6) da podnosilac i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;

7) da podnosilac  i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli da bezbedno reše svoje stambeno pitanje;

8) da podnosilac i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

9) da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;

10) da seoska kuća sa okućnicom kojom Korisnik konkuriše za dodelu Pomoći ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da je upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ako je navedena nepokretnost u postupku ozakonjenja, a na zemljištu na kome se nepokretnost nalazi dozvoljena je individualna stambena gradnja;

11) da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

Ceo poziv možete preuzeti na ovom linku

Veličina slova