Јавни увид

1. Текст огласа за Јавни увид (word и pdf)

2. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији (текст и графика)

3. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи (текст и графика)

4. Стратешка процена утицаја на животну средину ПДР ППОВ у Пролом бањи.

Величина слова