JP Putevi Srbije pozivaju javnost na sastanak radi upoznavanja sa predlogom projekta trase budućeg autoputa

Kuršumlijsko komunalno preduzeće spremno za zimsku sezonu
5. decembra 2017.
Bronzana plaketa za Opštinu Kuršumlija za unapređenje nataliteta
7. decembra 2017.
Prikaži sve

JP Putevi Srbije pozivaju javnost na sastanak radi upoznavanja sa predlogom projekta trase budućeg autoputa

U skladu sa Standardima Evropske Investicione Banke (EIB) i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBRD), Javno preduzeće „PUTEVI SRBIJE“, kao nosilac projekta u postupku izrade Idejnog projekta i Studije izvodljivosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte za izgradnju Autoputa E-80 u Srbiji (SEETO Ruta 7): deonica od Pločnika do Merdara, pozivaju pojedince, javnost, organe i organizacije zainteresovane za upoznavanje sa predlogom projekta trase budućeg autoputa i razgovorima o budućim uticajima izgradnje kao i tokom svih faza izrade projektne dokumentacije, izrade Studije o proceni uticaja na socijalne i aspekte zaštite životne sredine.

Sastanak koje će se održati dana 14.12.2017. godine u 11:00 časova u zgradi Opštine Kuršumlija.

Pitanja i komentari povodom ovog projekta mogu biti dostavljeni pisanim putem poštom ili putem e-maila na dole naznačene adrese ili direktno tokom javnih konsultacija.

Za dodatne informacije možete da kontaktirate:

JP PUTEVI SRBIJE
Bulevar kralja Aleksandra 282
11000 Beograd
Tel 011/30-40-604
e-mail mimoza.jelicic@putevi-srbije.rs

Veličina slova