Конкурси и јавни позиви

На овој страници можете пронаћи све конкурсе и јавне позиве које расписује локална самоуправа, хронолошки поређане по датуму објављивања.

Датум Обавештење
01.12.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину
13.11.2017. Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи општине Куршумлија
03.11.2017. Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора на којима општина Куршумлија има право јавне својине
16.10.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину
16.10.2017. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2017 годину у циљу унапређења пољопривредне производње
10.10.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“

– Решење о именовању директора Јавног предузећа за уређивање градског грађевинског земљишта „Куршумлија“

29.09.2017. Јавни конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2017/2018 години
21.08.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат

10.08.2017. 1. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2018. годину
2. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2018. годину

Обрасци захтева и изјаве:
– Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Куршумлија за 2018. годину
– Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Куршумлија за 2018. годину
– Изјава – Образац 1а
– Изјава – Образац 16
– Изјава – Образац 2а
– Образац – 2б
08.08.2017. Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама расељених лица са боравиштем/пребивалиштем на територији општине куршумлија, доделом пакета грађевинског материјала
01.08.2017. Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
31.07.2017. Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Куршумлија
07.07.2017. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија
23.06.2017. Јавни конкурс за организовање јавних радова за ангажовање незапослених лица
Пријава за јавне радове
21.06.2017. Јавни конкурс за именовање директора Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“
07.06.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈПКД „Топлица“ Куршумлија
07.06.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
07.06.2017. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2017 годину у циљу унапређења пољопривредне производње
17.05.2017. Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
17.05.2017. Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
16.05.2017. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години
12.04.2017. Јавни конкурс за именовање директора Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“
24.03.2017. Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
01.03.2017. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години
22.02.2017. Одлука за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 2017. години
18.01.2017. Јавни конкурс послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2017. годину
09.01.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине куршумлија за 2017. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат

Датум Обавештење
24.11.2016. Оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила
– Образац пријаве са понудом (физичка лица)
– Образац пријаве са понудом (правна лица)
– Изјава (физичка лица)
– Изјава (правна лица)
08.11.2016. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2016. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
24.10.2016. Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2016/2017. годину
13.09.2016. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Куршумија
Формулар за пријављивање – други круг
31.08.2016. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања наканде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2017. годину
31.08.2016. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Куршумлија за 2017. годину
27.07.2016. Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2016.годину
Формулар за пријаву
06.06.2016. Конкурс за развој пољопривреде за 2016. годину
Конкурс о условима коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2016. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
25.05.2016. Јавни позив за пољопривреду – Додела бесповратних грантова од 180.000 динара од стране Општине Куршумлија и Фондације Ана и Владе Дивац.
Пријава – Упитник
Пристанак за обраду података о личности
18.05.2016. Јавни конкурс послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2016. годину.
Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ 2016. године.
07.04.2016. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
15.03.2016. Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија.
10.03.2016. Јавни позив за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области предшколског и школског спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на Конкурсу за доделу буџетских средстава за финасирање којима се остварују потребе и интереси грађана у области предшколског и школског спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Буџетски пројекат.
26.02.2016. Јавни позив послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2016. годину.
29.01.2016. Јавни оглас послодавцима за ангажовање лица на организовању и спровођену јавних радова у општини Куршумлија за 2016.годину.
14.01.2016. Јавни конкурс за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на конкурсу
Образац за буџетски пројекат
12.01.2016. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима из буџета општине Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на конкурсу
Образац за буџетски пројекат
01.01.2016. Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време.
Величина слова