Konkursi i javni pozivi

Na ovoj stranici možete pronaći sve konkurse i javne pozive koje raspisuje lokalna samouprava, hronološki poređane po datumu objavljivanja.

Datum Obaveštenje
21.08.2017. Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana sredstvima budžeta Opštine kuršumlija za 2017. godinu

– Prijavni obrazac
– Obrazac za budžetski projekat

10.08.2017. 1. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu
2. Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu

Obrasci zahteva i izjave:
– Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu
– Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Kuršumlija za 2018. godinu
– Izjava – Obrazac 1a
– Izjava – Obrazac 16
– Izjava – Obrazac 2a
– Obrazac – 2b
08.08.2017. Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama raseljenih lica sa boravištem/prebivalištem na teritoriji opštine kuršumlija, dodelom paketa građevinskog materijala
01.08.2017. Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
31.07.2017. Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Kuršumlija
07.07.2017. Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija
23.06.2017. Javni konkurs za organizovanje javnih radova za angažovanje nezaposlenih lica
Prijava za javne radove
21.06.2017. Javni konkurs za imenovanje direktora Ustanove za sport Sportski centar „Kuršumlija“
07.06.2017. Javni konkurs za izbor direktora JPKD „Toplica“ Kuršumlija
07.06.2017. Javni konkurs za izbor direktora JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“
07.06.2017. Konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2017 godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje
17.05.2017. Javni poziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska
17.05.2017. Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora
16.05.2017. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini
12.04.2017. Javni konkurs za imenovanje direktora Ustanove za sport Sportski centar „Kuršumlija“
22.03.2017. Javni poziv za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
01.03.2017. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini
22.02.2017. Odluka za finansiranje programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017. godini
18.01.2017. Javni konkurs poslodavcima za organizovanje sprovođenja javnih radova u opštini Kuršumlija za 2017. godinu
09.01.2017. Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana sredstvima budžeta Opštine kuršumlija za 2017. godinu

– Prijavni obrazac
– Obrazac za budžetski projekat

Datum Obaveštenje
24.11.2016. Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju motornog vozila
– Obrazac prijave sa ponudom (fizička lica)
– Obrazac prijave sa ponudom (pravna lica)
– Izjava (fizička lica)
– Izjava (pravna lica)
08.11.2016. Konkurs o uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2016. godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje
24.10.2016. Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku 2016/2017. godinu
13.09.2016. Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Kuršumija
Formular za prijavljivanje – drugi krug
31.08.2016. Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja nakande poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2017. godinu
31.08.2016. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Kuršumlija za 2017. godinu
27.07.2016. Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016.godinu
Formular za prijavu
06.06.2016. Konkurs za razvoj poljoprivrede za 2016. godinu
Konkurs o uslovima korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija za 2016. godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje
25.05.2016. Javni poziv za poljoprivredu – Dodela bespovratnih grantova od 180.000 dinara od strane Opštine Kuršumlija i Fondacije Ana i Vlade Divac.
Prijava – Upitnik
Pristanak za obradu podataka o ličnosti
18.05.2016. Javni konkurs poslodavcima za organizovanje sprovođenja javnih radova u opštini Kuršumlija za 2016. godinu.
Prijava za sprovođenje javnog rada LAPZ 2016. godine.
07.04.2016. Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
15.03.2016. Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija.
10.03.2016. Javni poziv za finansiranje programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti predškolskog i školskog sporta u opštini Kuršumlija za 2016. godinu.
Obrazac prijave za učešće na Konkursu za dodelu budžetskih sredstava za finasiranje kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti predškolskog i školskog sporta u opštini Kuršumlija za 2016. godinu.
Budžetski projekat.
26.02.2016. Javni poziv poslodavcima za organizovanje sprovođenja javnih radova u opštini Kuršumlija za 2016. godinu.
29.01.2016. Javni oglas poslodavcima za angažovanje lica na organizovanju i sprovođenu javnih radova u opštini Kuršumlija za 2016.godinu.
14.01.2016. Javni konkurs za finansiranje programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Kuršumlija za 2016. godinu.
Obrazac prijave za učešće na konkursu
Obrazac za budžetski projekat
12.01.2016. Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana sredstvima iz budžeta opštine Kuršumlija za 2016. godinu.
Obrazac prijave za učešće na konkursu
Obrazac za budžetski projekat
01.01.2016. Javni poziv za podnošenje prijava za evidentiranje zakupaca na neodređeno vreme i vlasnika stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.
Veličina slova