• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Локална пореска администрација

Датум Обавештење / одлука
10.02.2017. Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга (први квартал 2017)
26.12.2016. Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
01.12.2016. Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територијиу општине Куршумлија
28.11.2016. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
07.07.2016. Рефентна каматна стопа НБС
21.06.2016. Рефентна каматна стопа НБС
19.11.2015. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Куршумлија
19.11.2015. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Куршумлија
20.02.2015. Образац пријаве за плаћање локалне комуналне таксе за 2015. годину
19.01.2015. Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
22.12.2014. Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину
30.11.2014. Утврђене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
30.11.2014. Отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода општине Куршумлија
24.11.2014. Обавештење о условном отпису камате по основу доспелих пореских обавеза
08.05.2014. Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
27.03.2014. Обавештење о истицању рока за подношење пореских пријава порез на имовину, за пореске обвезнике који воде пословне књиге самоопорезивањем на обрасцу ППИ-1
27.02.2014. Обавештење о обавези подношења пријаве за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме
26.02.2014. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
07.02.2014. Обавештење о условном отпису камате и мировању пореског дуга
23.12.3013. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
29.11.2013. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Куршумлија
15.11.2013. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Куршумлија
22.04.2010. Одлука о утврђивању тржишне вредности непокретности 2010