Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor d.o.o.

Radovi JPKD „Toplica“ u ulici Kneginje Milice
18. septembra 2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
22. septembra 2017.
Prikaži sve

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor d.o.o.

Obaveštava se javnost da je investitor TELENOR d.o.o. – Telenor Common Operation, Ogranak Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije “KURŠUMLIJA 4“ u Ul. Svete Ane bb na kat. parceli br. 5066 KO Kuršumlija (na krovu zgrade jedinice lokalne samouprave).

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta – investitora može se izvršiti u prostoriji Opštinske uprave Kuršumlija u kancelariji br. 25 u periodu od 20.09.- 29.09.2017. godine od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Veličina slova