Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija

Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija

Predmet popisa su nezakonito izgrađeni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata.

Sastavni deo ovog programa je spisak popisnih krugova sa opisom granica, kao i dinamički plan izvršenja popisa.

Popis i evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata vršiće Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata na obrascu – pojedinačnom popisnom listu.

Bliže informacije o programu popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija, mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, treći sprat, kancelarija broj 25, telefon: 027/381-402 lokal 124. Kontakt osoba: Dragan Milenković – opštinski građevinski inspektor.

– Program popisa nezakonito izgrađenih objekata

– Dinamični plan izvršenja popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Kuršumlija

– Spisak izdatih rešenja u postupku ozakonjenja objekata

– Popis objekata po zakonu o ozakonjenju objekata

Veličina slova