• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Пољопривредни потенцијали општине Куршумлија

Општина има значајне потенцијале у развоју пољопривреде (воћарства и сточарства), као и у дрвној индустрији, гајењу и преради печурака. Такође, општину Куршумлију карактеришу и велике површине еколошки очуваног пољопривредног земљишта, постојање обновљивих природних ресурса погодних за производњу електричне енергије, богаство шумских плодова, лековитог биља и дивљег воћа. Ваља напоменути и то да близина бања и планинских центара даје општини значајне могућности и за развој туризма. Захваљујући наведеним потенцијалима општина Куршумлија би могла веома брзо да изађе из круга најнеразвијених општина у Србији.

Према подацима Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Куршумлија, на територији општине Куршумлија, постоји укупно 41398.3340 ха пољопривредне површине, у државној својини за 2016. годину: 8326.8542 ха (3 136 регистрована пољопривредна газдинства).

Годишњим програмом за 2016. годину утврђена је врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија за 2016. годину, које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава. Програм садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије и то:

1. о укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице локалне самоуправе,
2. корисницима пољопривредног земљишта у државној својини,
3. закупцима пољопривредног земљишта у државној својини,
4. површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење,
5. укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом и културом.

Територију општине Куршумлија, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у састав општине Куршумлија и то 95 катастарских општина.

Укупна површина пољопривредног земљишта у својини Републике Србије на територији општине Куршумлија износи 8356.8542 ха. Од тога, за давање у закуп у 2016. години планирано је 633.5988 ха, а до сада је (у претходним годинама) јавним надметањима дато у закуп укупно 13.8023 ха.