Пројекти

ЕВРОПСКА УНИЈА
EUROPEAN UNION

Назив пројекта: КОРАК КА ГИС-У КАО НАПРЕДНОМ АЛАТУ У ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ ОДРЖИВИМ РАЗВОЈЕМ
Локација пројекта: Општина Куршумлија, Србија
Вредност пројекта: 135.866,59 EUR
Вредност донације: 115.690,41 EUR
Датум реализације пројекта: 01.04.2011/01.07.2012.
Циљеви и резултати пројекта:
Општи циљеви:

Општина Куршумлија је повољан амбијент за живот и развој туризма

Континуирани развој ГИС-а који подржава управљање јавном имовином и локалним ресурсима за развој туризма

Специфични циљеви: Повећана ефикасност рада и квалитет услуга локалне самоуправе општине Куршумлија кроз модернизацију процедура и дигитализацију података из области урбанизма и просторног планирања.
Резултати:

ГИС дигитална база података формирана као база за издавање урбанистичких докумената и база за даље развијање ГИС-а.

Запослени у општинској администрацији су прошли напредну обуку за примену ГИС-а у циљу повећања ефикасности и поједностављења процедура у области издавања урбанистичких и грађевинских дозвола.

Успешна промоција резултата пројекта, презентација могућности ГИС-а и његов даљи развој.

ЕВРОПСКА УНИЈА
EUROPEAN UNION

Назив пројекта:

ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Локација пројекта:

Општина Куршумлија, Србија

Вредност пројекта:

71.222,00 EUR

Вредност донације:

62.284,00 EUR

Датум реализације пројекта:

01.06.2011/30.04.2013.

Циљеви и резултати пројекта:

Општи циљеви:

Унапређење квалитета услуга и интеграција јавних здравствених услуга изградњом објекта централне лабораторије

Специфични циљеви:

Подизање нивоа јавних-здравствених услуга изградњом централне лабораторије

Интеграција специјалистичких услуга са амбулантом и реорганизација јавних здравственх услуга.

Резултати:

Изградња објекта централне лабораторије

Интеграција специјалистичких услуга

Побољшање стања општих медицинских услуга

Виши степен ефикасности здравствених услуга

Величина слова