Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „privrednih delatnosti – stara zadruga“ na području KO Kuršumlija

Poziv nezaposlenim licima raseljenih sa Kosova i Metohije za prijavu učešća u programu obuke za podršku samozapošljavanju
17. januara 2019.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs u sklopu projekta ReLOaD
6. februara 2019.
Prikaži sve

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „privrednih delatnosti – stara zadruga“ na području KO Kuršumlija

Opštinska uprava opštine Kuršumlija oglašava Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „Privrednih delatnosti – Stara Zadruga“ na području KO Kuršumlija.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 04.02.2019.godine do 18.02.2019.godine, u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i očekivanim efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu razgledati izložena dokumenta na oglasnoj tabli u holu i na trećem spratu zgrade Opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada bb u Kuršumliji, kao i na internet strani Opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org) u toku trajanja ranog javnog uvid,  radnim danima od 7-15 časova.

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi Opštinskoj upravi Opštine Kuršumlija, Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, ul.Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 18.02.2019.godine kada se završava rani javni uvid. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planske dokumentacije mogu uticati na planska rešenja.

Dodatne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija, zainteresovana lica mogu  dobiti u toku ranog javnog uvida u službi za poslove urbanizma Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, kancelarija broj: 25.

Materijali za javni uvid:

Veličina slova