Spisak službenih evidencija i kontakt podaci lica ovlašćenih za razmenu podataka o činjenicama iz službenih evidencija

 1. EVIDENCIJA O LIČNOM STANJU GRAĐANA I TO: MATIČNA KNJIGA ROĐENIH, MATIČNA KNJIGA VENČANIH, MATIČNA KNJIGA UMRLIH I KNJIGA DRŽAVLJANA

– kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

DRAGAN POPOVIĆ

– e-mail adresa: maticar@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402, 064/8675218

BRATISLAV ĐORĐEVIĆ

MARKO AĆIMOVIĆ

DEJAN SIMIĆ

– e-mail adresa:  maticar@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

MESNE KANCELARIJE

Mesna kancelarija Barlovo
Šef Mesne kancelarije,
Perović Milovan
Konktak telefoni : 027/310-041, 063-570-617
Email: mkgrabovnica@kursumlija.org

Mesna kancelarija Grabovnica
Šef Mesne kancelarije,
Perović Milovan
Kontak telefoni: 027/310-041, 063-570-617
Email: mkgrabovnica@kursumlija.org

Mesna kancelarija Dobri Do
Šef Mesne kancelarije,
Simić Dejan
Kontakt telefon: 064-86-75-271
Email: mkdobrido@kursumlija.org

Mesna kancelarija Ivan Kula
šef Mesne kancelarije,
Simić Dejan
Kontakt telefon: 064-86-75-271
Email: mkdobrido@kursumlija.org

Mesna kancelarija Rača
Šef Mesne kancelarije,
Šulović Vesna
Kontakt telefon : 027/387-007, 064-86-75-256
Email: mkraca@kursumlija.org

Mesna kancelarija Degrmen
Šef Mesne kancelarije,
Biočanin Miladija
Kontak telefon : 064- 86-75-267
Email: mkdegrmen@kursumlija.org

Mesna kancelarija Rudare
Šef Mesne kancelarije,
Tošović Marija
Kontakt telefon: 027/387-151, 064-86-75-257
Email: mkrudare@kursumlija.org

Mesna kancelarija Kuršumlijska banja
Šef Mesne kancelarije,
Ljubiša Bradić
Kontakt telefon : 064-86-75-266
Email: mkkbanja@kursumlija.org

Mesna kancelarija Spance
Šef Mesne kancelarije,
Miletić Saša
Kontakt telefon: 064-86-75-276
Email: mkspance@kursumlija.org

Mesna kancelarija Žuč
Šef Mesne kancelarije,
Ilić Desimir
Kontakt telefon : 064-86-75-276
Email: mmkzuc@kursumlija.org

Mesna kancelarija Merćez
Šef Mesne kancelarije,
Jevtić Dragan
Kontakt telefon: 064-86-75-263
Email: mkmercez@kursumlija.org

Mesna kancelarija Lukovo
Šef Mesne kancelarije,
Stevanović Ivana
Kontakt telefoni: 027/385-859, 064/ 86-75-255
Email: mklukovo@kursumlija.org

 1. DEČIJI I RODITELJSKI DODACI, FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

ZORAN SARIĆ

– e-mail adresa: decija.zastita@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-266

 1. BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

 PETAR MIJAJLOVIĆ

– e-mail adresa: petar.mijajlovic@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

 1. KOMESARIJAT ZA MIGRACIJE I READMISIJU

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

SLAVOLJUB MILOJKOVIĆ

– e-mail adresa: slavoljub.milojkovic@kursumlija.org

– broj telefona: 064/8675268

 VIOLETA JAKOVLJEVIĆ

– e-mail adresa: violeta.jakovljevic@kursumlija.org

– broj telefona: 063/1086241

 1. BIRAČKI SPISKOVI

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

ANA LOVIĆ

LJUBOMIR MILADINOVIĆ

– e-mail adresa: biracki.spisak@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

 1. REGISTAR TAKSI PREVOZNIKA  

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

DANIJELA ĐORĐEVIĆ

– e-mail adresa: danijela.djordjevic@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

 1. PORESKA EVIDENCIJA

– kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

DEJAN JOVANOVIĆ

– e-mail adresa: dejan.jovanovic@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402 lokal l 114

RADA NIKOLIĆ

– e-mail adresa: rada.nikolic@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402 llokal 115

 1. EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU OBJEKATA

EMILIJA ČOLAKOVIĆ

– e-mail adresa: urbanizam@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

– kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

 1. EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM LOKACIJSKIM USLOVIMA

NATAŠA ĐUROVIĆ

– e-mail adresa: urbanizam@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

 1. EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA

 EMILIJA ČOLAKOVIĆ

– e-mail adresa: urbanizam@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

 1. REGISTAR STAMBENIH ZGRADA

DANIJELA ĐORĐEVIĆ

– e-mail adresa: danijela.djordjevic@kursumlija.org

– broj telefona: 027/381-402

Veličina slova