Spisak službenih evidencija i kontakt podaci lica ovlašćenih za razmenu podataka o činjenicama iz službenih evidencija

R. br. Ime i prezime Radno mesto Telefon e-mail
1 EVIDENCIJA O LIČNOM STANJU GRAĐANA I TO: MATIČNA KNJIGA ROĐENIH, MATIČNA KNJIGA VENČANIH, MATIČNA KNJIGA UMRLIH I KNJIGA DRŽAVLJANA
1.1 Dragan Popović Matičar 027/381-402, 064/8675218 maticar@kursumlija.org
1.2 Bratislav Đorđević Matičar 027/381-402 maticar@kursumlija.org
1.3 Marko Aćimović Matičar 027/381-402 maticar@kursumlija.org
1.4 Dejan Simić Matičar 027/381-402 maticar@kursumlija.org
1.5 Perović Milovan Šef Mesne kancelarije Barlovo 027/310-041, 063-570-617 mkgrabovnica@kursumlija.org
1.6 Perović Milovan Šef Mesne kancelarije Grabovnica 027/310-041, 063-570-617 mkgrabovnica@kursumlija.org
1.7 Simić Dejan Šef Mesne kancelarije Dobri Do 064-86-75-271 mkdobrido@kursumlija.org
1.8 Simić Dejan Šef Mesne kancelarije Ivan Kula 064-86-75-271 mkdobrido@kursumlija.org
1.9 Šulović Vesna Šef Mesne kancelarije Rača 027/387-007, 064-86-75-256 mkraca@kursumlija.org
1.10 Biočanin Miladija Šef Mesne kancelarije Degrmen 064- 86-75-267 mkdegrmen@kursumlija.org
1.11 Tošović Marija Šef Mesne kancelarije Rudare 027/387-151, 064-86-75-257 mkrudare@kursumlija.org
1.12 Ljubiša Bradić Šef Mesne kancelarije Kuršumlijska banja 064-86-75-266 mkkbanja@kursumlija.org
1.13 Miletić Saša Šef Mesne kancelarije Spance 064-86-75-276 mkspance@kursumlija.org
1.14 Ilić Desimir Šef Mesne kancelarije Žuč 064-86-75-276 mmkzuc@kursumlija.org
1.15 Jevtić Dragan Šef Mesne kancelarije Merćez 064-86-75-263 mkmercez@kursumlija.org
1.16 Stevanović Ivana Šef Mesne kancelarije Lukovo 027/385-859, 064/ 86-75-255 mklukovo@kursumlija.org
2 DEČIJI I RODITELJSKI DODACI, FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM
2.1 Zoran Sarić Dečiji i roditeljski dodaci 027/381-266 decija.zastita@kursumlija.org
3 BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
3.1 Petar Mijajlović Boračko-invalidska zaštita 027/381-402 petar.mijajlovic@kursumlija.org
4 KOMESARIJAT ZA MIGRACIJE I READMISIJU
4.1 Slavoljub Milojković Komesarijat za migracije i readmisiju 064/8675268 slavoljub.milojkovic@kursumlija.org
4.2 Violeta Jakovljević Komesarijat za migracije i readmisiju 063/1086241 violeta.jakovljevic@kursumlija.org
5 BIRAČKI SPISKOVI
5.1 Ana Lović Birački spiskovi 027/381-402 biracki.spisak@kursumlija.org
5.2 Ljubomir Miladinović Birački spiskovi 027/381-402 biracki.spisak@kursumlija.org
6 REGISTAR TAKSI PREVOZNIKA
6.1 Danijela Đorđević Registar taksi prevoznika 027/381-402 danijela.djordjevic@kursumlija.org
7 PORESKA EVIDENCIJA
7.1 Dejan Jovanović Poreska evidencija 027/381-402 lokal l 114 dejan.jovanovic@kursumlija.org
7.2 Rada Nikolić Poreska evidencija 027/381-402 llokal 115 rada.nikolic@kursumlija.org
8 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU OBJEKATA
8.1 Emilija Čolaković Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 urbanizam@kursumlija.org
9 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM LOKACIJSKIM USLOVIMA
9.1 Nataša Đurović Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 urbanizam@kursumlija.org
10 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA
10.1 Emilija Čolaković Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 urbanizam@kursumlija.org
11 REGISTAR STAMBENIH ZGRADA
11.1 Danijela Đorđević Registar stambenih zgrada 027/381-402 danijela.djordjevic@kursumlija.org
Veličina slova