• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија

На овој страници можете преузети стратешки документ развоја наше општине за период 2010 – 2020. године.

Стратегија је израђена уз несебичну помоћ Европске уније, у оквиру пројекта Exchange 2, који је наша општина реализовала током 2009. године. Публикација која је пред Вама, на национионалном нивоу усклађена је са Националном Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и другим националним стратегијама које се тичу одрживог развоја локалних заједница.

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице је општи стратешки план развоја једног града/општине који даје смернице и подстицаје за будући развој града/општине.

Детаљнији секторски планови и стратегије на локалном нивоу се морају развијати и имплементирати у пуној сагласности и интеграцији са Стратегијом одрживог развоја локалне заједнице.

У прилогу се налазе линкови стратегије у српској и енглеској верзији.