• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Трећа седница Скупштине општине Куршумлија у 2016. години

На трећој седници Скупштине општине Куршумлија, која је одржана 01.04.2016. године, у сали Скупштине општине Куршумлија донета су следећа акта:

1. Одлука о измени и допуни Планова детаљне регулације „Расадник 2 и 3“.
2. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Куршумлија за 2016. годину.
3. Одлука за доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде ИИ реда на територији општине Куршумлија за 2016. годину.
4. Одлука за усвајање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2016. годину.
5. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине за 2015. годину.
6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о услугама из области социјалне заштите у општини Куршумлија.
7. Декларација о проглашавању територије општине Куршумлија за територију без производње, гајења и промета генетички модификованих оганизама (ГМО) и производа од ГМО.
8. Закључак за усвајање извештаја о стању безбедности саобраћаја на подручју Полицијске станице Куршумлија у периоду октобар 2015. – фебруар 2016. године.