24. jul 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације изградње затвореног складишта на кп. 2488/1 и 2490/3 КО Куршумлија

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]
18. jul 2024.

Обавештење Комисије за енергетску санацију о стопирању даљег подношења пријава за реализацију мера енергетске санације за грађане

У складу са упутством Министарства рударства и енергетике, Комисија за енергетску санацију обавештава да су средства према прелиминарним подацима из пристиглих пријава потрошена по основу Јавног позива, па је СТОПИРАНО ДАЉЕ ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА за реализацију мера енергетске санације за грађане.
18. jul 2024.

Спектакуларним концертом Светлане Цеце Ражнатовић завршено куршумлијско Културно лето

У суботу 13. јула 2024. године, трећег дана манифестације, на летњој позорници у градском парку са малишанима дружили су се аниматори из агенције „Пошаљи ми кловна“ из Ниша. Маскоте Мики и Мини, Соник и Зека, играли су се играма са шаргарепицама, сакупљали златно прстење и слично.
16. jul 2024.

Успешно завршена манифестација „Културно лето Куршумлија 2024“

 Након годину дана, бројни посетиоци поново су уживали у најпопуларнијој манифестацији забавног садржаја, коју су припремили Општина Куршумлија и Туристичка организација општине Куршумлија 11,12. и 13. јула.
15. jul 2024.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024. години

На основу Споразума о уређивању права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања, дана 15. 07. 2024. године Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2024. години.