октобар 2013

4. октобра 2013.

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија бр.ИИ-02-142/2013-4 од 04.10.2013. године о додели стипендија ученицима и студентима са подручја општине Куршумлија, Председник Општинског већа расписује Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2013/2014. години.