август

На основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и Општине Куршумлија, Комисија за избор корисника расписује јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама расељених лица са боравиштем / пребивалиштем  на територији општине куршумлија, доделом пакета грађевинског материјала.

Помоћ за побољшање услова становања доделом пакета грађевинског материјала могу да остваре породице расељених лица, које живе на територији општине Куршумлија, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања и то под условима, у поступку и у складу са мерилима утврђеним Правилником о раду Комисије за избор корисника.

Максимални износ помоћи за побољшање услова становања не може прећи износ од 550.000 динара, а минимална 200.000 дин.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Помоћ може бити додељена под следећим условима:

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Куршумлија;
 3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
 • непокретност изграђена са одобрењем за градњу или
 • непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 4. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 5. да породично домаћинство има радно способне чланове;
 6. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 7. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 8. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији општине Куршумлија.

Преузмите цео јавни позив са више информација и потребном документацијом

8. августа 2017.

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава за побољшање услова становања породицама расељених лица

На основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и Општине Куршумлија, Комисија за избор корисника расписује јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених […]
7. августа 2017.

Изложба фотографија – Цркве и манастири Косова и Метохије и Топлице кроз векове

У склопу Куршумлијског културног лета, у периоду 10 – 20. август 2017, Народна библиотека Куршумлије организује изложбу фотографија Драгана Радовановића: Цркве и манастири Косова и Метохије […]
1. августа 2017.

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом

Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и […]