новембар

Општинска управа општине Куршумлија – Одељење за привреду и локални економски развој
објављује јавну презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу хладњаче за воће на катастарској парцели бр. 783/1 КО Жуч, Куршумлија.

Јавна презентација урбанистичког пројекта се организује у периоду од 07. до 13. новембра, 2017. године у просторијама Општинске управе Општине Куршумлија. Сва заинтересована правна и физичка лица у току трајања јавне презентације могу да изврше увид у Урбанистички пројекат путем сајта (видети линк испод), или на огласној табли у приземљу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија.

Позивају се  сва заинтересована лица да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој, у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 13.11.2017. године.

Лице за контакт и вршење јавне презентације у току трајања јавне презентације у времену од 9:00 до 14:00 часова: Аранђеловић Владица дипл.инж.арх., путем телефона: 060/608-358; 064/87 20 515 и 037/41-95-95.

За све информације, ближа обавештења и потребну стручну можете се обратити саветнику за послове из области урбанизма Наташи Ђуровић, дипл.грађ.инж, у канцеларији број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124, у времену од 10 до 14 часова.

3. новембра 2017.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу хладњаче за воће

Општинска управа општине Куршумлија – Одељење за привреду и локални економски развој објављује јавну презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу хладњаче за воће на катастарској парцели […]