мај

Општинска управа општине Куршумлија, на основу  Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава рани   јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације  “Барлово станица” и “Барловски вис”.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13.05.2019. године закључно са 27.05.2019. године, радним данима од 7-15 часова, а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу зграде Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб у Куршумлији, на излогу продавнице ”Дељанин” у селу Барлово, као и на интернет страни општине Куршумлија (www.kursumlija.org).

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се достављати у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 27.05.2019.године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу  добити у току раног јавног увида у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25.

План детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”

13. маја 2019.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”

Општинска управа општине Куршумлија, на основу  Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава рани   […]
9. маја 2019.

Јавни позив за избор најмање једног корисника (намењен локалном становништву у стању социјалне потребе) за доделу помоћи за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву

На основу  Правилника раду, Комисија за избор корисника дана 17.04.2019. године објављује Јавни позив за избор најмање једног корисника (намењен локалном становништву у стању социјалне потребе)  […]
9. маја 2019.

Јавни позив за избор најмање 23 корисника за доделу помоћи  за економско оснаживање породица интерно расељених лица док су у расељеништву

На основу  Правилника о раду Комисија за избор корисника дана 17.04.2019. године објављује јавни позив за избор најмање 23 корисника за доделу помоћи  за економско оснаживање […]
7. маја 2019.

Радови у Улици Палих бораца у Куршумлији

Асфалтиран је део Улице Палих бораца у центру града, од Градске кафане до апотеке, који је започет 14. новембра прошле године, као и плато испред стамбених […]