Asfaltirana deonica Baćoglava – Selište ukupne dužine 2,8 km, predsednik Čarapić obišao radove