Куршумлија

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину закљученог између Националне службе за запошљавање Филијала Прокупље и Општине Куршумлија број: 2700-101-4/2018 од 24.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним ЛАПЗ-a Општине Куршумлија.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалних и хуманитарних делатности,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Прокупље, испостава Куршумлија и Општини Куршумлија, на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Куршумлија www.kursumlija.org, на огласној табли Филијале Прокупље, испостава Куршумлија и огласној табли Општине Куршумлија.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 13.06.2018. године.

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

– Пријава за спровођење јавног рада – ЛАПЗ 2018. године

 

5. јуна 2018.

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Правилника […]
2. јуна 2018.

Промотивна кампања „Види Србију – које моменте ћеш памтити овог лета?”

Туристичка организација Куршумлије учествовала је на промотивном догађају „Види Србију – које моменте ћеш памтити овог лета?“ који је одржан у суботу, 2.јуна, на Авали. Караван […]
1. јуна 2018.

Промоција Куршумлије на Београдском манифесту 2018.

Туристичка организација општине Куршумлија је на креативан и динамичан начин представила најлепша обележја општине на 4. Београдском манифесту који је одржан на Калемегдану, од 25-27. маја. […]
1. јуна 2018.

Седам бендова у такмичарском делу Гитаријаде

За учешће на Куршумлијској гитаријади 20 и 21 јула 2018 године, пријавило се 75 бендова из земље и иностранства (Словеније, Хрватске, Босне и Хецеговине и Македоније). […]