Куршумлија

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-113/2018-7 од 08.11.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017 и 24/2017) и Одлуке о продужењу рока Јавног позива бр.II-02-113/2018-10 од 29.11.2018. године, Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска,  објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока Јавног позива

 

ПРОДУЖАВА  СЕ  рок Јавног позива за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска на следећим локацијама – Парк (5,10,13); Вука Караџића (1); Косовска (1); Топличка (Б,Д), објављен дана 21.11.2018. године, због допуне конкурсне документације.

ДОПУЊУЈЕ СЕ конкурсна документација Јавног позива за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од 21.11.2018. године, у следећем:

  • у тачки 5. Јавног позива за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од 21.11.1018. године додаје се став 4. који се односи на Доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за постављање киоска на градском грађевинском земљишту, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр.18.
  • Остале одредбе предвиђене конкурсном документацијом остају исте.

Отварање понуда обавиће се дана 06.12.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама општине Куршумлија. Допуна документације се доставља најкасније до 06.12.2018. године, до 9 часова на писарници Општинске управе општине Куршумлија – – са назнаком Допуна конкурсне документације по Јавном позиву за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од 21.11.2018. године.

Обавештење о продужењу рока Јавног позива ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и у средствима јавног информисања са територије општине Куршумлија.

У Куршумлији,
дана 29.11.2018. године.

Обавештење о продужењу рока Јавног позива за киоске

29. новембра 2018.

Обавештење о продужењу рока Јавног позива за киоске

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-113/2018-7 од 08.11.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине […]
26. новембра 2018.

ЈПКД “Топлица” – радови на изградњи канализације у улици Косовке девојке

Дугогодишњи проблем који су имали грађани из улице Косовке девојке са канализацијом је у току решавања јер ЈПКД “Топлица” увелико ради на изради фекалне канализације. Други […]
26. новембра 2018.

Џипијада “Радан 2018”

У среду, 28. новембра 2018. године одржаће се пета по реду Џипијада „Радан 2018“. Организатор је Туристички кластер Раданског подручја који обухвата територије пет општина које […]
22. новембра 2018.

Сајам привреде и предузетништва Ниш

Цењени излагачи, Позивамо на Сајам привреде и предузетништва од 13 – 14. децембра 2018. године у хали СЦ “ЧАИР” Ниш (Пратећа манифестација: Фестивал вина)   Тражите […]