Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, у складу са чланом 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

 

О г л а ш а в а
нови термин одржавања Јавне седнице Комисије за планове
у поступку Јавног увида у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања

 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у сали Скупштине Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, дана: 27.11.2018. године, са почетком у 1200 часова.

Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни плански документ и том приликом да образложе своје примедбе пред комисијом.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. економиста

 

Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове

22. новембра 2018.

Оглас за нови термин одржавања Јавне седница Комисије за планове

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, у складу са чланом 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког […]
21. новембра 2018.

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-113/2018-7 од 08.11.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине […]
19. новембра 2018.

Прва награда за Туристичку организацију Куршумлије на „Изложби сувенира и туристичких публикација“ у Лесковцу

Туристичка организација општине Куршумлија освојила је прву награду у категорији “туристички плакат” и трећу награду у категорији „употребни предмет“ на међународној изложби сувенира и туристичких публикација […]
5. новембра 2018.

Обавештење о одржавању Јавне расправе о предлогу буџета за 2019. годину

Скупштина општине Куршумлија обавештава своје суграђане да ће се Јавна расправа у вези са предлогом буџета за 2019. годину одржати дана 22.11.2018, у сали Скупштине општине, […]