Архива

У понедељак 13. марта, у кабинету председника општине одржана је трећа седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник – Радољуб Видић. На дневном реду нашло се низ тачака од којих се најважнија односила на предлог Одлуке о расподели средстава из текуће буџетске резерве за финансирање додатних радова на уређењу Основне школе „Милоје Закић“ у вредности од 500.000 динара.

У наставку седнице једногласно је усвојен и предлог Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији општине Куршумлија, којом се уређује кућни ред односно права и обавезе станара зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора који служи згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у згради.

Усвојен је и предлог за доношење оперативног Плана одбране од поплава за водотоке другог реда, на територији општине Куршумлија, као и Извештај о спроведним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину, о којем је детаљно говорио самостални стручни сарадник за пољопривреду – Јовица Ђиновић. Поменути Извештај наћи ће се пред куршумлијским одборницима како би се након скупштинског усвајања доставио надлежном министарству на сагласност.

13. марта 2017.

Одржана трећа седница Општинског већа у 2017. години

У понедељак 13. марта, у кабинету председника општине одржана је трећа седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник – Радољуб Видић. […]
13. марта 2017.

Зона Замфирова – други део

Спортски центар „Куршумлија“ обавештава све заинтересоване да продаја карата за филм „Зона Замфирова други део“ почиње данас (понедељак, 13. март).
10. марта 2017.

Развој туризма у општини Куршумлија

Туризам се данас сматра глобалним економским феноменом, који путем својих економских функција покреће скоро све гране домаће економије и тако ствара мултипликаторе раста БДП-а, запослености и […]
9. марта 2017.

Пољопривреда као развојна шанса куршумлијске општине

Ове године из буџета општине Куршумлија за развој пољопивредне производње издвојено је 20 милиона динара, што је резултирало да се све већи број младих људи окрене […]