Конкурси

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине Куршумлија.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у
програм укључује незапослена лица из категорија теже запошљивих, дефинисани Локалним
акционим планом запошљавања Општине Куршумлија и НАПЗ-а, а у складу са потребама тржишта
рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и
услова овог јавног конкурса за незапослено лице. На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица, односно најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалне заштите и хуманитарног рада,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе и
  • културне делатности (само за особе са инвалидитетом).

Документа за преузимање:

  1. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
  2. Пријава за спровођење јавног рада
15. јуна 2020.

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
15. јуна 2020.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години
15. јуна 2020.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години.
29. маја 2020.

Јавни позив за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица расељених лица

Комисија за избор корисника за доделу помоћи породица избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском материјалу и другом материјалу и/или опреми, […]