Dom zdravlja Kuršumlija

Dom zdravlja Kuršumlija je samostalna zdravstvena ustanova, koja se bavi pružanjem primarne i specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite. Pokriva teritoriju od oko hiljadu kilometara kvadratnih sa 92 naseljena mesta, čija je prosečna udaljenost od ustanove oko 40 kilometara.

Specifične uslove rada ustanove čini i to što pokriva celu dužinu administrativne linije sa Kosovom i Metohijom od preko 100 kilometara. Stanovništvo opštine Kuršumlija upućeno je na Dom zdravlja Kuršumlija, kao prvu ustanovu sa kojom se sreće u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, jer je najbliža zdravstvena ustanova udaljena 35 kilometara a najbliži Klinički centar 70 kilometara.

Dom zdravlja Kuršumlija pored obavljanja delatnosti u svom sedištu, delatnost obavlja i u osam terenskih ambulanti u Lukovskoj banji, Kosaničkoj Rači, Kuršumlijskoj banji, Prolom banji, Žuču, Dobrom Dolu, Rudaru i Grabovnici.

U ostalim ambulantama organizovano je pružanje zaštite kroz posete tima iz Doma zdravlja jednom ili dva puta nedeljno. U svom sastavu Dom zdravlja Kuršumlija ima i vanbolnički stacionar od 30 postelja.

Dom zdravlja Kuršumlija ima pravo i obavezu da preduzima određene aktivnosti koje se odnose na praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, stvaranje uslova za pristupačnost zdravstvene zaštite kroz zdravstvene ambulante i stanice, aktivnosti na očuvanju i zaštitu zdravlja od zagađene životne okoline, saradnju sa humanitarnim organizacijama na poslovima razvoja zdravstvene zaštite.

Prva bolnica u Kuršumliji

„U Kuršumliji je prvog decembra 1879. godine umro dr Jovan Fic, sanitetski kapetan srpske vojske, a to dovodi na zaključak da je, prva zdravstvena služba u ovom gradu osnovana u vreme srpsko – turskog rata 1877/78. godine, pošto je dr Fic bio trupni lekar“.

U kuršumlijskoj bolnici 1931. godine lečeno 414 muškaraca i 298 žena, što govori da je ova zdravstvena ustanova tada bila dobro organizovana.

Prva građanska bolnica u Kuršumliji je osnovana 1909. godine. Imala je 25 postelja. Prvi lekar bolnice u Kuršumliji je bio dr. Svetislav Zarić, sreski lekar u tadašnjoj varošici. Nova zgrada Doma zdravlja u ovom gradu je izgrađena 1958. godine. Dve decenije kasnije, tačnije 1980. godine, ova zdravstvena ustanova dobila je novi izgled za rad specijalističkih službi.

Nova laboratorija

U novom objektu laboratorije, koji je izgrađen u sklopu Doma zdravlja u Kuršumliji, sad ima više prostora za rad, tako da veći broja pacijenata može da bude primljen, dok je čekanje na analize prepolovljeno. Osim biohemijskih analiza, nova laboratorija sada ima mogućnost izrade i mikrobioloških analiza.

Preseljenjem nekadašnje laboratorije iz nepristupačnog potkrovlja Doma zdravlja u novoizgrađenu zgradu, omogućen je bolji pristup zdravstvenoj zaštiti osobama sa invaliditetom. Nova laboratorija bi po planovima, trebalo da vrši oko 115.000 analiza godišnje. Evropska unija i Vlada Švajcarske su preko EU PROGRES-a obezbedile 62.286 evra, dok je opština Kuršumlija obezbedila 43.960 evra za sufinansiranje projekta.

Vizija

Poštujući savremenu medicinsku doktrinu i kontinuiranom edukacijom zaposlenih Dom zdravlja će nastaviti da unapređuje kvalitet zdravstevnih usluga, posebno u oblasti preventivnih aktivnosti i promocije zdravlja u lokalnoj sredini. Jasan strateški plan, permanentna kontrola na svim nivoima i efikasan menadžment siguran su argument za ostvarivanje navedenih ciljeva.

Dom Zdravlja – Kuršumlija
ul. Dr Melgarda bb
18430 Kuršumlija

Centrala: 027/381-222 i 027/381-335
faks: 027/381-595
Direktor: 027/381-595
Računovodstvo: 027/381-307
email: dzkursumlija@gmail.com