Друга седница Скупштине општине Куршумлија у 2016. години

Друга седница Скупштине општине Куршумлија у 2016. години

На другој седници Скупштине општине Куршумлија, која је одржана 29.02.2016. године, донета су следећа акта:

1. Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара, заменика секретара и чланова Општинске изборне комисије општине Куршумлија из сталног састава и именовање новог председника, заменика председника, секретара и нових чланова у стални састав Општинске изборне комисије.

2. Предлог Плана детаљне регулације Ђавоља варош.

3. Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Куршумлија за обављање делатности пружања услуга у 2016. години.

4. Одлука о измени и допуни Одлуке о такси превозу.

5. Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од интереса за заштиту и спасавање на територији општине Куршумлија.

6. Одлуке о прибављању непокретности у КО Куршумлија.

7. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Куршумлија.

8. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља Куршумлија.