Енергетска ефикасност и алтернативни извори енергије

Културно лето: поетско – музичко вече и промоција књиге
30. јула 2017.
Обавештење грађанима о екстремно високим температурама
31. јула 2017.

Енергетска ефикасност и алтернативни извори енергије

Основни видови енергије који омогућавају функционисање данашње цивилизације су углавном топлотна и електрична енергија, која се у даљим технолошким поступцима применом одређених технологија може превести у остале видове енергије.

Топлотна и електрична енергија се данас у великом проценту добијају из необновљивих извора енергије,као што су  фосилна горива: угаљ, нафта и деривати нафте, природни гас, као и нуклеарна горива. Основни проблем са необновљивим изворима енергије је у њиховој ограниченој количини и распрострањености, док обновљиви извори представљају неисцрпан природан вид енергије која се налази свуда око нас. Под појмом обновљиви извори енергије, подразумевају се извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично.

У алтернативне изворе енергије спадају геотермална енергија, енергија Сунца, енергија ветра, биомаса и енергија водотокова. Коришћење алтернативних извора енергије, и њихово развијање, како би се одговорили свим будућим захтевима у времену када се подиже глобална температура и повећава светска потрошња, од огромног је значаја за смањење штетних утицаја на животну средину.

Соларни панели-енергија будућности

Поред еколошког значаја, употреба алтернативних извора енергије је важна и због тога што доприноси смањењу увоза фосилних горива повећавајући одрживост државних енергетских система, доприноси развоју локалне индустрије и отварању нових радних места, постајући економски све конкурентнија конвенционалним изворима, омогућавајући ширу примену и постизање уштеда, нарочито код грејања и хлађења.

Сунчева енергија је обновљив и неограничан извор енергије од којег, директно или индиректно, потиче највећи део других извора енергије на Земљи. Сунчева енергија  се у свом изворном облику најчешће користи за претварање у топлотну енергију за системе припреме потрошнје топле воде и грејања (у европским земљама углавном као додатни енергент) те у соларним електранама, док се за претварање у електричну енергију користе фотонапонски системи.

Соларни панели су од технологије будућности прошли преко стигме елитистичке технологије свемирског програма, напајања за играчке и светиљке, поново до технологије која би у будућности требало да напаја ову већ пренасељењу планету. Данас је напретком технологије интегрисаних електронских компоненти, полупроводничких материјала, цена соларних плоча пала на испод једног долара по вату у производњи, чиме је њихова употреба постала доступнија.

Прва соларна електрана у општини Куршумлија, “Матарова”, изграђена је 2013. године у селу Мердаре, која уједно представља и највећу соларну електрану у Србији. Њеном изградњом покренут је нови потенцијал у коришћењу обновљивих извора енергије, који у општини која спада у ред неразвијених, може бити покретач развоја, с обзиром да је према подацима хидрометеролошког завода Куршумлија општина са највећим бројем сунчаних дана у години. Пројекат Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности”, који финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије преко Европског ПРОГРЕСа, има за циљ да кроз промоцију концепта енергетске ефикасности, поред унапређења енергетске ефикасности у јавним објектима, утиче и на подизање свести о рационалном коришћењу енергената у свакодневном животу грађана.

Србија има значајан капацитет за производњу соларне енергије а имајући у виду да је Куршумлија у предности због постојања електране ,“Матарова” и броја сунчаних дана, може постати седиште одакле ће се обављати и други послови и пројектовати друге соларне електране у Србији.

Општина Куршумлија је искључиво одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.