Општина Куршумлија https://kursumlija.org Tue, 29 Sep 2020 17:38:55 +0000 sr-RS hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://kursumlija.org/wp-content/uploads/2016/12/logo-kursumlija-150x150.png Општина Куршумлија https://kursumlija.org 32 32 Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2020/2021 години https://kursumlija.org/konkurs-za-dodelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-na-teritoriji-opstine-kursumlija-u-skolskoj-2020-2021-godini/ Tue, 29 Sep 2020 17:30:34 +0000 https://kursumlija.org/?p=11103 Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна […]

Чланак Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2020/2021 години се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште).

Услови за остваривање права учешћа за доделу стипендије ученицима и студентима су:

1. Да имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште),

2. a) Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику у тренутку објављивања конкурса (60.029,00 динара),

б) Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ од једне ипо просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више деце (90.043,50 динара).

Потребна документација за остваривање права на стипендију:

  1. Пријава за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту,
  2. Потврда средње школе/високошколске установе да ученик/студент редовно похађа наставу и да је први пут уписан у одређени разред/годину у текућој школској 2020/2021 (за апсолвенте потврда да је у школској 2019/2020 уписао завршну годину студија),
  3. Уверење о заједничком домаћинству, које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган Општинске управе,
  4. Доказ о просечном месечном приходу за задња 3 месеца који претходе дану расписивања конкурса (од 01.06.2020. до 31.08.2020.године), а за незапослене уверење Националне службе за запошљавање односно уверење фонда ПИО,
  5. Доказ да студент није у радном односу (уверење Националне службе за запошљавање односно уверење фонда ПИО),
  6. Фотокопија личне карте или уверење о месту пребивалишта (за избегла и расељена лица доказ о боравишту),
  7. Потврда средње школе о броју неоправданих изостанака до момента подношења пријаве на конкурс.

Напомена: Средње школе са територије општине Куршумлија су дужне да општини Куршумлија- Рачуноводству општинске управе до 5-ог у месецу за претходни месец доставе податке о броју неоправданих изостанака за ученике који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију  а  имају више од 8 неоправданих изостанака, што ће се регулисати посебним уговором. Општина Куршумлија ће обуставити исплату стипендије  уколико се утврди да одређени ученик има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2020/2021. години.

Ученици који похађају средње школе ван територије општине Куршумлија и који испуне услове конкурса и остваре право на општинску стипендију биће у обавези да до 5-ог у месецу за предходни месец доставе потврду средње школе о броју неоправданих изостанака, у противном иста ће им се обуставити.

Студенти су дужни да, приликом подношења документације за остваривање права на стипендију, доставе на увид и индекс односно студентску књижицу.

Право на стипендију нема: студент који је у радном односу, студент на мастер студијама и специјалистичким струковним студијама, студент/ученик који је право на стипендију или кредит остварио  одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда, студент који је навршио 26 година живота, као ни ученик који има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2020/2021. години.

Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од 10 месеци, а апсолвенти у трајању од 4 месеца.

Пријава са потребном документацијом се подноси Општини Куршумлија –Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима општине Куршумлија, у згради општинске управе општине Куршумлија, почев од 01.10.2020. године до 15.10.2020. године за ученике средњих школа, односно од 02.11.2020. године до 16.11.2020. године за студенте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурс се објављује на Огласној табли Општине Куршумлија, огласним таблама средњих школа и „Службеном листу општине Куршумлија“.

За све информације везане за конкурс јавити се на телефон 381-402.

Чланак Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2020/2021 години се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
И ове године бирамо нај ајвар у Куршумлији https://kursumlija.org/i-ove-godine-biramo-naj-ajvar-u-kursumliji/ Tue, 22 Sep 2020 14:11:59 +0000 https://kursumlija.org/?p=11058

Чланак И ове године бирамо нај ајвар у Куршумлији се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Највећи гастрономски караван на Балкану, велико такмичење у спремању ајвара “Изађи ми на теглу” одржаће се у петак, 2. октобра 2020. године у Kуршумлији.

Под нешто измењеним правилима, а уз поштовање општих мера предострожности, овогодишњи караван ће се одржати у чак 12 градова. Учесници ће моћи да се пријаве за такмичење искључиво уколико тим формирају чланови истог домаћинства или уског круга пријатеља.

Број учесника по такмичарској екипи сведен је на максималних шест, док је укупан број екипа смањен са 15 на 10 по граду. Сви такмичарски штандови налазиће се на безбедној међусобној удаљености, најмање три метра од центра штанда. Такмичарима ће бити обезбеђене маске и хигијенске рукавице, као и дезинфекциона средства. Током такмичења, учесницима ће бити ограничено кретање, осим за неопходне потребе када ће бити у обавези да одржавају безбедну физичку дистанцу и да избегавају груписање.

Kао и сваке године, учесницима ће бити обезбеђени сви услови за надметање: комплетно опремљени такмичарски штанд, паприка, дрва, тегле, уље, шећер и со. На такмичарима је да, као и увек, понесу свој прибор за припремање ајвара али и да се норужају стрпљењем и здравим такмичарским духом.

Чланак И ове године бирамо нај ајвар у Куршумлији се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2019. годину као и Одлука о допунском буџету (ребаланс II) за 2020. годину https://kursumlija.org/usvojena-odluka-o-zavrsnom-racunu-budzeta-opstine-kursumlija-za-2019-godinu-kao-i-odluka-o-dopunskom-budzetu-rebalans-ii-za-2020-godinu/ Tue, 22 Sep 2020 09:15:13 +0000 https://kursumlija.org/?p=11024

Чланак Усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2019. годину као и Одлука о допунском буџету (ребаланс II) за 2020. годину се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

У среду 16. септембра одржана је пета седница Скупштине општине Куршумлија у овој години на којој се нашао велики број тачака дневног реда. Најважније тачке односиле су се на Одлуку о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2019 годину, Извршење Одлуке о буџету општине Куршумлија за период јануар-јун 2020. годину као и Одлуке о допунском буџету (ребаланс II) за 2020. годину.

О реализацији поменутих тачака дневног реда, плановима и активностима за наступајући период детаљно су говорили помоћник председника општине за област инвестиција и инфраструктуре – Небојша Јовић и председник општине Куршумлија – Радољуб Видић.

Цео интервју можете погледати у следећем видеу:

Чланак Усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2019. годину као и Одлука о допунском буџету (ребаланс II) за 2020. годину се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Акција сузбијања комараца на територији општине Куршумлија од 18. до 21. септембра https://kursumlija.org/akcija-suzbijanja-komaraca-na-teritoriji-opstine-kursumlija-od-18-do-21-septembra/ Fri, 18 Sep 2020 21:54:14 +0000 https://kursumlija.org/?p=11019 Обавештава се становништво општине Куршумлија да ће се у периоду од 18. до 21. септембра спроводити акција сузбијања ларви комараца на територији општине Куршумлија, уколико се […]

Чланак Акција сузбијања комараца на територији општине Куршумлија од 18. до 21. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Обавештава се становништво општине Куршумлија да ће се у периоду од 18. до 21. септембра спроводити акција сузбијања ларви комараца на територији општине Куршумлија, уколико се стекну неопходни метео услови.

Планирано је да ове активности трају четири дана. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова а реализоваће га предузеће ДДД Промет д.о.о. из Земуна.

Третман се врши препаратом Larvastop Piriprox 0,5 ZG који није опасан за људе и животиње укључујући и пчеле.

Координацију акције спроводи стручно оперативни тим наведеног предузећа уз сарадњу са надзором третмана испред Општине Куршумлија.

Чланак Акција сузбијања комараца на територији општине Куршумлија од 18. до 21. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
У Куршумлији успешно одржани још једни “Немањини дани” https://kursumlija.org/u-kursumliji-uspesno-odrzani-jos-jedni-nemanjini-dani/ Wed, 16 Sep 2020 17:03:00 +0000 https://kursumlija.org/?p=10886 У порти Манастира Св. Никола одржан је средњовековни фестивал „Немањини дани“ дана 12. и 13. септембра у организацији Општине Куршумлија и Туристичке организације општине Куршумлија, уз […]

Чланак У Куршумлији успешно одржани још једни “Немањини дани” се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

У порти Манастира Св. Никола одржан је средњовековни фестивал „Немањини дани“ дана 12. и 13. септембра у организацији Општине Куршумлија и Туристичке организације општине Куршумлија, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Првог дана, фестивал је отворио Председник општине Куршумлија, Радољуб Видић, који је истакао да је ова сада традиционална манифестација посвећена очувању културе и традиције овог краја, који је познат као прва престоница Стефана Немање.

- Будући да је Манастир Светог Николе, прва задужбина Стефана Немање, наша је обавеза да подсећамо на то и да отргнемо од заборава нашу славну и богату културно-историјску прошлост, - рекао је на отварању манифестације председник Видић.

У оквиру програма наступала је Милица Тодоровић која је извела песму „Уснула је дубок санак“, а чланице КУД „Бата Лачковић“ извеле су песму „Ђурђеле“, док су ученици ОШ „Милоје Закић“ извели представу „Светосавска академија“. „О животу Стефана Немање“ говорио је Зоран Каралић, директор Шабачког позоришта. Традиционалне игре из Србије извеле су средња и старија група КУД „Бата Лачковић“.

По завршетку програма, представљена је средњовековна „Немањина трпеза“, коју су припремиле чланице удружења „Креативна Куршумлија“.

У изложбеном делу Фестивала представили су се: Дана ликери, Етно вез, Етно поставка – УГ Креативна Куршумлија, Газдинство Симић – купиново вино, Милан Николић – мед, Светлана Радуновић– Хеклане дечије играчке, Тијана Милојевић – декупаж, Светлана Тодоровић – зимница, Мирјана Радосављевић – хеклане хаљине, Константинус керамика, Светлана Павловић – зимница, грнчарија, Мирослав Војиновић - производи од коже, Радојка Стефановић – ручни рад, Бојана Обрадовић – иконе, Гордана Гоцић – иконе, Биљана Лазић – домаћи сапуни, Марија и Зорица – домаћи колачи.

У оквиру дечијег програма организоавана је ликовна радионица на којој су учествовали ученици ОШ „Милоје Закић“ и ОШ „Дринка Павловић“.

Главна атракција за посетиоце били су средњовековни витезови „Ред змаја“ из Грачанице, „Бели орлови“ из Београда, „Чувари Белих Цркви“ из Куршумлије, „Змајева грива“ из Ниша, „Свети ратник“ из Крушевца и „Заточници“ из Ниша.

Осим витешких борби, витезови су организовали и средњовековне вештине за посетиоце: мачевање, стреличарство, бацање секире и друге борилачке вештине.

У забавном делу Фестивала наступала је Јелена Томашевић, која је певала изворне и своје најпопуларније песме.

Чланак У Куршумлији успешно одржани још једни “Немањини дани” се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Немањини дани 12. и 13. септембра – Програм манифестације https://kursumlija.org/nemanjini-dani-12-i-13-septembra-program-manifestacije/ Fri, 11 Sep 2020 10:09:14 +0000 https://kursumlija.org/?p=10866 Представљамо вам детаљан програм манифестације Немањини дани, који се ове године одржава у суботу и недељу 12. и 13. септембра.

Чланак Немањини дани 12. и 13. септембра – Програм манифестације се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Представљамо вам детаљан програм манифестације Немањини дани, који се ове године одржава у суботу и недељу 12. и 13. септембра.

Чланак Немањини дани 12. и 13. септембра – Програм манифестације се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре https://kursumlija.org/javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-privredna-zona-mackovac-sa-koridorima-pratece-infrastrukture/ Fri, 11 Sep 2020 09:58:09 +0000 https://kursumlija.org/?p=10862 Општинска управа Општине Куршумлија у складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи, чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и чл. 55.– […]

Чланак Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Општинска управа Општине Куршумлија у складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи, чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и чл. 55.– 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре на животну средину.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 11.09.2020.године до 10.10.2020.године.

Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће изложени на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде СО Куршумлија, као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org), у периоду трајања јавног увида.

Заинтересована физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије доставити у писменој форми Општинској управи Општине Куршумлија, Одељење за привреду и локални економски развој, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Јавна презентација планског документа биће одржана у четвртак, 24.09.2020. године са почетком у 11.00 часова у скупштинској сали Општине Куршумлија. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида у петак, 16.10.2020. године, са почетком у 11.00 часова, у скупштинској сали Општине Куршумлија. Физичка и представници правних лица која су у току јавног увида поднела примедбе у писаном облику могу да присуствују јавној седници и усмено их образложити.

Јавна презентација и јавна седница биће организоване у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу добити у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25, у периоду трајања јавног увида радним данима од 10-15 часова.

Чланак Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра https://kursumlija.org/koncert-sanje-ilica-i-balkanike-kursumlija-u-nedelju-13-septembra/ Wed, 09 Sep 2020 18:33:29 +0000 https://kursumlija.org/?p=10857 У оквиру средњовековног фестивала “Немањини дани”, концерт Сање Илића и групе “Балканика” одржаће се у недељу 13. септембра у 18 h. Порта манастира Светог Николе у […]

Чланак Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
У оквиру средњовековног фестивала “Немањини дани”, концерт Сање Илића и групе “Балканика” одржаће се у недељу 13. септембра у 18 h.

Порта манастира Светог Николе у Куршумлији.

Чланак Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Концерт Јелене Томашевић, Куршумлија у суботу 12. септембра https://kursumlija.org/koncert-jelene-tomasevic-kursumlija-u-subotu-12-septembra/ Wed, 09 Sep 2020 18:21:14 +0000 https://kursumlija.org/?p=10846 У оквиру средњовековног фестивала “Немањини дани”, концерт Јелене Томашевић одржаће се у суботу 12. септембра у 18 h. Порта манастира Светог Николе у Куршумлији.

Чланак Концерт Јелене Томашевић, Куршумлија у суботу 12. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
У оквиру средњовековног фестивала “Немањини дани”, концерт Јелене Томашевић одржаће се у суботу 12. септембра у 18 h.

Порта манастира Светог Николе у Куршумлији.

Чланак Концерт Јелене Томашевић, Куршумлија у суботу 12. септембра се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>
Програм манифестације Немањини дани 2020. https://kursumlija.org/program-manifestacije-nemanjini-dani-2020/ Wed, 09 Sep 2020 07:37:47 +0000 https://kursumlija.org/?p=10841

Чланак Програм манифестације Немањини дани 2020. се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>

Једна од највећих манифестација која се одржава на овим просторима “Немањини дани” одржаће се у Куршумлији, у порти манастира Светог Николе 12. и 13. септембра.

Представљамо вам програм овогодишње манифестације:

Чланак Програм манифестације Немањини дани 2020. се појављује прво на Општина Куршумлија.

]]>