Geografski informacioni sistem i ekonomski razvoj

Održana prva sednica Opštinskog veća u 2017. godini
3. februara 2017.
Obaveštenje o izmirenju poreskih obaveza i reprogramu duga
10. februara 2017.
Prikaži sve

Geografski informacioni sistem i ekonomski razvoj

Opština Kuršumlija prepoznala je značaj GIS-a kao alata u službi upravljanja imovinom a samim tim i razvojem opštine i uz pomoć sopstvenih sredstava kao i donatorskim programima pristupila je razvoju GIS-a tokom 2011. godine i od tada radi na njegovom konstantnom unapređenju.

Geografski informacioni sistem (GIS) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu između opisanih i grafičkih podataka o prostornim objektima , tako da se svakom elementu objekta može, svakog momenta, pristupiti kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka.

Projekat „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ koji finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES  predstavlja svojevrstan nastavak i nadogradnju postojećeg geografsko informacionog sistema i iskorišćavanje njegovih prednosti u turističkom razvoju opštine.

Ekonomski efekti GIS-a na razvoj turizma

Savremene tehnologije omogućile su praćenje prostornog razmeštaja različitih ekonomskih indikatora kroz čitav niz tematskih digitalnih karata , a zahvaljujući funkcijama GIS sistema omogućeno je upravljenje prostornim podacima koji su nekada ostajali potpuno neiskorišćeni.  Primena informacionih tehnologija u oblasti ekonomije prisutna je godinama unazad a najjednostavniji oblik korišćenja GIS-a u ekonomiji podrazumeva upravljanje prostornim podacima. Koristeći GIS sistem, moguće je rešavanje određenjih problema u različitim sektorima, a prostorna komponenta pomaže u rezonovanju ekonomskih pojava i procesa na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

GIS se može smatrati alatom koji je široko primenjen u postizanju održivog razvoja turizma, posebno njegove funkcije prikupljanja podataka, čuvanja, obrade i prostorne analize koje  direktno pružaju usluge menadžmenta u turizmu i podržavaju razvoj turizma. Uloge GIS-a u upravljanju turizmom su uglavnom u oblastima turističkog menadžmenta i proizvodnje sveobuhvatne tematske mape koje imaju pozitivan uticaj na razvoj turizma.

Prostorni (ekološki) podaci mogu da se koriste za istraživanje konflikta, procenu uticaja i stimulacija koji su važni u razvoju turizma, gde GIS sistem pomaže pri utvrđivanju optimalne lokacije, udaljenosti od drugih važnih objekata, nivoa tehničke i komunalne opremljenosti lokacije i drugih parametara koji su važni za donošenje odluka.

Turizam pokreće skoro sve grane domaće ekonomije,  stvara multiplikatore rasta BDP-a, zaposlenosti i investicija, pokreće proizvodnju za zadovoljavanje potreba turizma,  što utiče na porast sveukupne zaposlenosti i razvoj nacionalne ekonomije. Istovremeno funkcijom podsticanja razvoja nerazvijenih područja u koje spada i opština Kuršumlija, turizam kao delatnost može postati generator razvoja nerazvijenih područja koji se nije mogao pokrenuti industrijskim razvojem.

Dakle, turizam ima eksplicitan uticaj na povećanje makroekonomske stabilnosti, istovremeno podstiče regionalni i lokalni razvoj,  porast zaposlenosti u nerazvijenim područjima i turistički atraktivnim destinacijama.  Upravo to je  šansa za turistička područja kakva je opština Kuršumlija koja poslednjih godina  dobija na značaju, kroz povećan broj turista usled promocije i razvoja banjskog turizma popularizacije Đavolje Varoši u svetu i Srbiji.