Investicije u sportsku infrastrukturu – osim reflektora na terenima za male sportove, završeno i asfaltiranje kruga sportske hale