Investirajte u Kuršumliju

Opština Kuršumlija, kroz Odeljenje za privredu želi da vas upozna sa potencijalima za ulaganje u Kuršumliji, delujući u dva osnovna pravca:

– privlačenje domaćih i stranih investicija i
– pomoć postojećoj poslovnoj zajednici

Svojim zalaganjem Opština nastoji da unapredi poslovnu klimu u Kuršumliji i podstakne brži ekonomski razvoj opštine.

Ovom prilikom, za vas smo pripremili informacije koje vam mogu pomoći u donošenju odluke o investiranju u našu opštinu.

Investitori koji su već investirali u Kuršumliji

„GASCOM“ Italy
http://www.gascom.it/
solarna elektrana od 2MW, u selu Matarova

„TOPLICA DRVO“ D.O.O, Beograd
http://www.toplicadrvo.com/?lang=cyr
fabrika za preradu drveta i izradu stolarije od drveta

Preuzmite brošuru za investiranje, u formi Power Point prezentacije na srpskom ili engleskom jeziku