Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Opština Kuršumlija (u daljem tekstu: opština) poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Podnošenjem zahteva službi opštinske uprave opštine Kuršumlija stranka daje pristanak na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u cilju ostvarivanja podnetog zahgeva. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmijenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja Portala, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanak za na obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhe udovoljenja zahteva zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio. Opština obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura.

Ostalo Svako korišćenje datih podataka podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.
Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@kursumlija.org

Sadržaj izjave o privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti biće objavljena na službenoj stranici www.kursumlija.org stranici.