Измене режима саобраћаја у центру Куршумлије пререгулацијом појединих улица

Обавештавају се грађани општине Куршумлија да је због Измена и допуна саобраћајног пројекта техничке регулације саобраћаја на градском подручју Куршумлије за улице Палих бораца, Косте Војиновића и Вука Караџића од 08.06.2020. године, Одељење за привреду и локални економски развој општине Куршумлија донело дана 30.06.2020. године Решење у коме се даје сагласност за измену режима саобраћаја у следећим улицама, и то:

 

  • пререгулација улице Палих бораца у двосмерну улицу на целом предметном подручју,
  • пререгулација улице Вука Караџића, у делу од улице Свете Ане до Косовске у пешачку зону а део до улице 16.фебруар постаје слепи пут и
  • пререгулација дела улице Косте Војиновића у једносмерну улицу, у делу од укрштања са улицом Карађорђевом до укрштања са улицом Вука Караџића.