Izveštaj opštinskog štaba o situaciji u Kuršumliji i borbi protiv korona virusa