Извештаји општинских инспекција архива 2017

Извештаји и планови општинских инспекција архива

Годишњи извештај комуналне инспекције општине Куршумлија за 2016 годину

План рада комуналне инспекције у 2017 години

Контролне листе комуналне инспекције

Контролна листа бр. 1 – Башта угоститељског објекта

Контролна листа бр. 1 – Држање животиња и кућних љубимаца

Контролна листа бр. 1 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 1 – Јавна паркиралишта

Контролна листа бр. 1 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 1 – Комунални ред – спољни делови зграде

Контролна листа бр. 1 – Одржавање чистоће

Контролна листа бр. 1 – Одржавање градског водовода

Контролна листа бр. 2 – Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Контролна листа бр. 2 – Држање животиња и кућних љубимаца

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 2 – Јавна паркиралишта

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 2 – Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр. 2 – Прикључење мреже и кућних инсталација

Контролна листа бр. 3 – Делатност зоохигијене

Контролна листа бр. 3 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 3 – Заштита јавних зелених површина

Контролна листа бр. 3 – Уређеност површина

Контролна листа бр. 3 – Чишћење и прање јавних површина

Контролна листа бр. 3 – Пречишћавање и дистрибуција воде (прикључење корисника)

Контролна листа бр. 4 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (забрањене радње)

Контролна листа бр. 4 – Контрола забране кретања/ заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 4 – Изношење кућног смећа (обавезе корисника)

Контролна листа бр. 4 – Пречишћавање и дистрибуција воде (заштита објеката)

Контролна листа бр. 5 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца (извођење кућних љубимаца)

Контролна листа бр. 5 – Комунални ред, објекти, уређаји, опрема

Контролна листа бр. 4 – Одржавање чистоће – заштита јавних површина

Контролна листа бр. 5 – Пречишћавање и дистрибуција воде – водомер

Контролна листа бр. 5 – Продаја и смештај робе, обављање делатности

Контролна листа бр. 6 – Чишћење јавних површина/корисник простора

Контролна листа бр. 6 – Водомерно склониште, водомер, кућне водоводне инсталације

Контролна листа бр. 7 – Уклањање снега и леда

Контролна листа бр. 7 – Пречишћавање и дистрибуција воде (искључење корисника)

Контролна листа бр. 8 – Терени за спорт и забаву

Контролна листа бр. 8 – Коришћење воде

Контролна листа бр. 9 – Испорука воде