Javna preduzeća i ustanove u Kuršumliji

Javno preduzeće za uređivanje gređevinskog zemljišta Kuršumlija

Ul. Proleterskih brigada bb.
Tel:027/380-354
email: kursumlija.direkcija@gmail.com

Javno preduzeće za obavljenje komunalne delatnosti „Toplica“

Ul. Dragana Milunovića Džuleta broj 2.
Tel: 027/381-427
web: www.jpkdtoplica.com.rs
email : komunalnokursumlija@gmail.com

Dom zdravlja

ul. Dr Melgarda bb
Centrala: 027/381-222 i 027/381-335
Direktor: 027/381-595

web: www.dzkursumlija.org.rs
email: dzkursumlija@gmail.com

Ustanova za sport sportski centar „ Kuršumlija“

Ulica Svete Ane bb.
tel: 027/382-158
web:  www.spckursumlija.org.rs
email: jpspckursumlija@gamil.com

Centar za socijalni rad “Borovnjak”

Ulica  Toplička 1.
Tel: 027/381-730
emai: csr.kursumlija@ptt.rs

Crveni krst Kuršumlija

Ulica 7. Jula 2.
Tel: 027/381-080

Predškolska ustanova „Sunce“

Kosovska 36A,
Tel: 027 / 381 – 534
Fax: 027 / 381 – 534
web: www.vrticsunce.com
email: kontakt@vrticsunce.com

Ekonomska škola Kuršumlija

Ulica: Karađorđeva 2,
Telefon: 027/389-024
web:ekonomskak.wordpress.com
e-mail: ekonomskaskola@ptt.rs

Gimnazija Kuršumlija

Ulica: Karađorđeva 2,
Tel: 027/389-020
Faks: 027/389-020
email: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs

Osnovna škola Drinka Pavlović

Vuka Karadžića 54
Tel: 027/389-050
web: www.osdrinkakursumlija.rs
Email: osdrinka@open.telekom.rs

Osnovna škola Miloje Zakić

Adresa: Toplička 14.
Telefon: 027/381-124
Website: www.osmilojezakic.com
Email: oszakic@medianis.net

Turistička organizacija Kuršumlije

Ul. Palih Boraca br.15.
027/380-963
www.tokursumlija.rs
emal: tokursumlija@open.telekom.rs

Narodna biblioteka

ul:Karađorđeva18a
Tel. 027/381-754
web: www.nbk.org.rs
email: bibliotekak@open.telekom.rs