Јавна презентација урбанистичког пројекта ужег центра Куршумлије