Јавна презентација урбанистичког пројекта ужег центра Куршумлије

Општинска управа општине Куршумлија, одељење за привреду и локални економски развој објављује јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде ужег центра града “Парк Топличког устанка” на катастарској парцели бр. 5068 КО Куршумлија.

Јавна презентација се организује у периоду од 24. до 30. маја 2017. године у просторијама Општинске управе Општине Куршумлија.

Сва заинтересована правна и физичка лица у току трајања јавне презентације могу да изврше увид у Урбанистички пројекат електронским путем (преузмите Power Point презентацију) или на презентацијама које ће бити одржане у Скупштинској сали Општине Куршумлија у среду 24. маја са почетком у 12 часова и у понедељак 29. маја 2017. године са почетком у 12 часова.

Позивају се  сва заинтересована лица да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду и локални економски развој, закључно са 30.05.2017. године.

Заинтересованим лицима ближе информације и потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за  привреду  и локални економски развој, канцеларија број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.