Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju minihidroelektrane MHE “ZEBICA 2“

Za uređeniju Kuršumliju – postani šampion kompostiranja
27. juna 2017.
Kuršumlijski većnici usvojili predlog Odluke o dopunskom budžetu opštine Kuršumlija – Rebalans I
2. jula 2017.
Prikaži sve

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju minihidroelektrane MHE “ZEBICA 2“

Opštinska uprava opštinne Kuršumlija – Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj objavljuje javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju minihidroelektrane MHE “ZEBICA 2“na katastarskoj parceli br. 882 KO Zebica, vodotok “Đački potok“

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 29. juna do 05. jula 2017. godine u prostorijama Opštinske uprave Opštine Kuršumlija.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica u toku trajanja javne prezentacije mogu da izvrše uvid u Urbanistički projekat putem sajta www.kursumlija.org ili na oglasnoj tabli u prizemlju i na trećem spratu zgrade Opštine Kuršumlija. Pozivaju se  sva zainteresovana lica da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, u pisanom obliku putem pošte ili na pisarnici Opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, zaključno sa 05.07.2017. godine.

Lice za kontakt i vršenje javne prezentacije u toku trajanja javne prezentacije je  Bojana Vukadinović, putem telefona: 060-3344-192 u vremenu od 9:00-14:00časova.

Za sve informacije, bliža obaveštenja i potrebnu stručnu pomoć možete se obratiti savetniku za poslove iz oblasti urbanizma Nataši Đurović, dipl.građ.inž, u kancelariji broj 25, lično ili putem telefona 027/381-402, lokal 124,  u vremenu od 10 do 14 časova.

Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem