Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу хладњаче за воће