Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину

Јавна расправа о нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 2020-2027.
4. децембра 2019.
Промоција романа “Дневник” аутора Бранимира Ђорђевића
6. децембра 2019.

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Нацрт Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину, даје се на јавну расправу од 04.12.2019. године до 19.12.2019. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину “, најкасније до 19.12.2019. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.