Јавна расправа о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021 – 2030. године

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број  6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:

Јавни позив за учешће у јавној расправи

Нацрт Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021. до 2030. даје се на јавну расправу од 11.09.2021. до 25.09.2021. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021. до 2030. године.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021. до 2030.“ најкасније до 25.09.2021. године, на обрасцу који се може преузети са сајта општине Куршумлија.