Јавна расправа о Нацрту Локалног планског документа у области запошљавања Општине Куршумлија за период од 2024. до 2026.