Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kuršumlija u delu planiranja investicija za budžetsku 2020. godinu

Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija – treći krug
3. decembra 2019.
Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja opštine Kuršumlija za period 2020-2027.
4. decembra 2019.
Prikaži sve

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kuršumlija u delu planiranja investicija za budžetsku 2020. godinu

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt Odluke o budžetu opštine Kuršumlija za 2020. godinu, u delu planiranja investicija za budžetsku 2020.godinu, daje se na javnu raspravu od 04.12.2019. godine do 19.12.2019. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kuršumlija za 2020. godinu, u delu planiranja investicija za budžetsku 2020. godinu.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu za 2020.godinu, u delu planiranja investicija za budžetsku 2020.godinu“, najkasnije do 19.12.2019. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na sajtu opštine Kuršumlija.