Javna rasprava o Nacrtu Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete

Sećanje na žrtve NATO bombardovanja u Kuršumliji
26. marta 2021.
Rezultati testiranja od 26. do 28. marta: testirano 98 lica, 32 pacijenta pozitivna na kovid
29. marta 2021.
Prikaži sve

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete, daje se na javnu raspravu od 29.03.2021. godine do 12.04.2021. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete.

Predlozi,  sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o privremenom postavljanju telekomunikacionih kablova na stubovima javne rasvete“, najkasnije do 12.04.2021. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu  koji će se objaviti na sajtu opštine Kuršumlija.