Јавне набавке bkp 13-09-2018

На овој страници можете пронаћи све јавне набавке које оглашавају општински органи, хронолошки поређане по датуму објављивања.

Датум Обавештење
11.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
11.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
11.09.2018 Позив за подношење понуда за набавку путем наруџбенице – Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија
Образац понуде за набавку путем наруџбенице
03.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услугу превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
03.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на тротоару у улици Косовској у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
17.08.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за 3 куће у склопу откупа сеоских домаћинстава за интерно расељена лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка канцеларијског материјала, по партијама:
Партија 1) Набавка канцеларијског материјала
Партија 2) Набавка тонера
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
09.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију Општинске управе општине Куршумлија, по партијама:
Партија 1) Набавка услуга ресторана
Партија 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
01.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања јединице локалне самоуправе општине
Образац понуде за јавну набавку
25.07.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.07.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услугу превоза гребаног асфалта на релацији Ново село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Косанчић Ивана; засеок Петровићи у Пљакову; засеок Пипићи у Пљакову и улице Солунске у Пролом Бањи.
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама:
Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3
Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, Пуцх Мерцедес, Пеугеот 406 и Дациа Дустер
Партија 3) Вулканизерске услуге
Партија 4) Прање аутомобила
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 4
16.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израдa пројектне документације по Обједињеној законској процедури за изградњу и реконструкцију улице Карађорђеве, од улице 16.Фебруар до улице Радош Јовановић „Сеља“, улице Драгана Милуновића „Џулета“и дела улице Косте Војиновића у Куршумлији)
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одговор на појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга осигурања, по партијама
Партија 1) Улуге осигурања имовине
Партија 2) Услуге осигурања запослених
Партија 3) Услуге осигурања моторних возила (аутокаско)
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
04.05.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позва – Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга израде процене угрожености општине Куршумлија од елементарних непогода и других несрећа и израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
10.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одговор на појашњење конкурсне документације 2
Одговор на појашњење конкурсне документације 3
Одговор на појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.03.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позва – Извођење додатних радова на изградњи водоводне мреже „Соколовица”
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.02.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка и испорука електричне енергије
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.02.2018. Обавештење о покретању преговарапчког поступка – Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма ИС ЛПА
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.02.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера Трезор-Саветник
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.01.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом“
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне докуменатације
Одлука о додели уговора
Датум Обавештење
19.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израда студије о процени утицаја на животну средину постројења за пречишћавање отпадних вода у Луковској бањи
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење наставка радова на путном правцу Кастрат – Илићи – Симовићи
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на постављено питање бр 1.
Одлука о додели говора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели говора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Прва измена и допуна Плана Генералне регулације
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на постављено питање број 1.
Одлуку о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка пнеуматика за службене аутомобиле општинске управе општине Куршмлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
07.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на регулацији река на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на питање број 1.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка контејнера
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на питање број 1.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.11.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка пнеуматика за службене аутомобиле општинске управе општине Куршмлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације – Одговор на постављено питање бр. 1 потенцијалног понуђача
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.11.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.10.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи тротоара по програму за саобраћај у улици Косанчић Ивана – Кастрат у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.10.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на регулацији река на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија
Конкурсна документација за јавну набавку
25.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала при откупу сеоских кућа за потребе интерно расељених лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на локацији: „Џодина воденица“- у селу Дединац
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи V фазе канализационе мреже са прикључцима у насељу Болнички поток
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на појачаном одржавању дела улице Панчићеве у Куршумији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Додатне услуге превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново Село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
10.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
09.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа на улицама и путевима на територији Општине Куршумлија и асфалтирање прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка геодетских услуга за потребе општинске управе општине Куршумлија по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
13.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи IV фазе канализационе мреже са прикључцима у насељу Болнички поток
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Измена конкурсне документације
Одговор на питање за појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Рача
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново Село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама, ЈНМВ-60/2017
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
12.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге осигурања по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
08.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на асфалтирању путних праваца: Мачковац – Чарапићи – Симићи; Ул. Др.Хаџића наставак према гробљу; Тмавско брдо; Реконструкција некатегорисаног општинског пута (ОП II-12) Доња Микуљана- Дубрава, Реконструкција некатегорисаног пута: Бело поље (ОП I-6) Засеок „Старо село“ и асфалтирање улице Боже Јордановића
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор бр. 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр. 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор бр. 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр. 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/2017 – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Измењени образац конкурсне документације
Одговор бр 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
05.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за додатну помоћ за адаптацију набављене непокретности интерно расељених лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.03.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 46/2017 – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка материјала за саобраћај
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017. Позив за достављање понуда – Изградња водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017
Конкурсна документација за јавну набавку – Изградња водоводне мреже Соколовица
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.03.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог програма (софтвера) – IS LPA
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Мишљење Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку
Обавештење о закљученом уговору
15.03.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Мишљење Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку
Обавештење о закљученом уговору
13.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Извођење радова на пресфлачењу асфалтом улице Стевана Биничког и улице Бранка Радичевића
Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на пресфлачењу асфалтом улице Стевана Биничког и улице Бранка Радичевића
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору
06.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Обавештење о обустави поступка
01.03.2017. Позив за достављање понуда за – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Одговор на постављено питање – појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.02.2017. Позив за достављање понуда за – ЈНМВ Услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – ЈНМВ Услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору
27.02.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/2017 –“Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији општине Куршумлија“
Конкурсна документација за јавну набавку број 25/2017 – крпљење ударних рупа, улегнућа и неравнина на улицама
Одлука о додели уговора за јавну набавку 25/2017 – крпљење ударних рупа, улегнућа и неравнина на улицама
Обавештење о закљученом уговору
24.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка и испорука електричне енергије
Образац понуде – Набавка и испорука електричне енергије
Одлука о додели уговора – набавка и испорука електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
02.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
Образац понуде – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене
01.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
Образац понуде – набавка материјала за саобраћај
01.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија
Образац понуде – набавка материјала за саобраћај
31.01.2017. Позив за достављање понуда – ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Куршумлија
17.01.2017. Позив за достављање понуда – Набавка шиваћих машина у поступку набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву
Образац понуде
План јавних набавки за 2016. годину

– План јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 1. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 2. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 3. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Општинске управе општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– Измена и допуна Плана јавних набавки број 1. за наручиоца Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Скупштина општине Куршумлија

– Измена и допуна Плана јавних набавки број 1. за наручиоца Скупштине општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Скупштина општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Правобранилаштво општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Правобранилаштво општине Куршумлија

Датум Обавештење
30.12.2016. Одлука о измени уговора за јавну набавку радова – извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Топлице Милана
30.12.2016. Одлука о измени уговора за јавну набавку радова – уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија
20.12.2016. Позив за достављање понуда – ЈНМВ набавка фекалне пумпе
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.12.2016. Позив за достављање понуде – Радови на санацији цурења воде из леве коморе резервоара „Боровњак“
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр. 1
Одлука о додели уговора
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.12.2016. Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга поправки и одржавања аутомобила Мазда 3 и Мазда 6
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.12.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка специјализованог софтверског пакета ГИС у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“
Конкурсна документација
Измена бр. 1 конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку
18.11.2016. Позив за достављање понуда у поступку набавке – Набавка штампача за потребе Општинске управе
Конкурсна документација
Одговор бр. 1 на постављено питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.11.2016. Позив за подношење понуда – Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама, ЈНМВ 92/2016
Конкурсна документација у поступку набавке добара
Одлука о додели уговора и обустави поступка – партију 3
Обавештење о обустави преговарачког поступка – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 5
Обавештење о уакљученом уговору – партија 4
09.11.2016. Позив за подношење понуда – Извођење радова на одржавању зграде Општинске управе Општине Куршумлија, ЈНМВ 89/2016 
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
07.11.2016. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе, ЈНМВ-90/2016
Конкурсна документација – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе
Одговор на постављено питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.11.2016. Позив за подношење понуда у поступку набавке радова – Непредвиђени радови на уређењу просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ ЈНМВ 88/2016
Конкурсна документација – Непредвиђени радови на уређењу просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
04.11.2016. Позив за подношење понуда – Извођење радова на санацији дела ОШ „Милоје Закић“ – I фаза – учионички блок у оквиру пројекта „Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз промену концепта енергетске ефикасности“
Конкурсна документација за набавку радова – Извођење радова на санацији дела ОШ „Милоје Закић“ – I фаза – учионички блок
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора
28.10.2016. Позив за подношење понуда – ОШ Милоје Закић санитарни радови
Конкурсна документација – ОШ Милоје Закић санитарни радови
Измена конкурсне документације број 1.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.10.2016. Позив за достављање понуда – Израда пројектно техничке документације – водозахват на реци Топлици и доводни цевовод од водозахвата до инфилтационих базена на постројењу за прераду воде за пиће ЈНМВ 80/2016
Конкурсна документација за набавку услуга – Израда пројектно техничке документације – водозахват на реци Топлици и доводни цевовод од водозахвата до инфилтационих базена на постројењу за прераду воде за пиће ЈНМВ 80/2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.10.2016. Позив за подношење понуда – Набавка контејнера за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројкта „Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинства путем рециклажних острва у Општини Куршумлија“, ЈНМВ 84/2016
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка контејнера за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројкта „Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинства путем рециклажних острва у Општини Куршумлија“, ЈНМВ 84/2016
Измена Конкурсне документације – Набавка контејнера ГИЗ 2016
Измењени образац контејнери ГИЗ 2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Набавка контејнера за рециклажни отпад
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 Набавка канти за мешани отпад
11.10.2016. Позив за подношење понуда – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Конкурсна документација за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одговор број 1. на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одговор број 2. на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
21.09.2016. Позив за подношење понуда – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма , ЈНМВ 71/2016
Конкурсна документација за набавку услуга – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма , ЈНМВ 71/2016
Одговор број 1. на питање потенцијалног понуђача – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта “ ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма ЈНМВ 71/2016
Одлуку о додели Уговора у поступку ЈНМВ број 71/2016 – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ 71/2016
20.09.2016. Позив за подношење понуда – Набавка огревног дрвета за потребе Месних заједница бр. 70/2016
Образац понуде у поступку набавке добара – Набавка огревног дрвета за потребе Месних заједница бр. 70/2016
31.08.2016. Позив за подношење понуда – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Конкурсна документација у набавци радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Одлука о додели Уговора у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Одлука о додели Уговора у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
31.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Конкурсна документација у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Појашњење број 1. у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Одлука о додели Уговора у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Обавештење о закљученом Уговору у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
18.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
Образац понуде у набавци добара – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
18.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Курсумлија
Образац понуде – Набавка добара – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија
16.08.2016. Позив за поношење понуда – у набавци услуга интернета
Образац понуде – у набавци услуга интернета
11.08.2016. Позив за подношење понуда у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Конкурсна документација у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Појашњење број 1. у набаци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Појашњење број 1. у набаци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Обавештење о закљученом Уговору за набавку добара – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
11.08.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе ОУ по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 57/2016
Конкурсна документација за набавку услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе ОУ по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 57/2016
Одлука о доделу Уговора, у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Обавештење о закључену Уговора у набавци услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе Општинске управе партија 1. ЈНМВ 57/2016
Обавештење о закљученом Уговору у набавци услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе Општинске управе по партијама ПАРТИЈА 2, ЈНМВ 57/2016
05.08.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга партија 1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Конкурсна документација за набавку добара партија 1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Одговор број 1. за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016.
Одлуку о додели Уговора за партију 1. у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Обавештење о закљученом Уговору за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
01.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odgovor broj.1 za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odluku o dodeli Ugovora za nabavku dobara – nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 54/2016.
29.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Odluku o obustavi postupka javne nabavke za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“, JNMV 53/2016
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača u postupku za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 53/2016.
18.07.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Измена БР. 1 КД – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Измењена Конкурсна документација – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Одлуку о додели Уговора за набавку грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Обавештење о закљученом Уговору за набавку грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛ, ЈНМВ 50/2016.
18.07.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016 
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Одговор бр.1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Одлука о додели уговора – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Обавештење о обустави поступка за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама ЈНМВ 51/2016
Обавештење о закљученом уговору за партију 2, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама ЈНМВ 51/2016
03.06.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ 
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ ЈНМВ-44/2016. 
Одлука о додели уговора за набавку услуга – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ ЈНМВ-44/2016
Обавештење о закљученом уговору – акциони план ГИС
04.05.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Одговор број 1. на постављено питање потенцијалног понуђача за набавку услуга – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Одлука о додели уговора за набавку услуга – набавка услуга и одржавање аутомобила по партијама
Обавештење о додели уговора за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 5
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 1
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 2
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 3
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 4
28.04.2016. Позив за подношење понуда – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Конкурсна документација – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Одлука о додели уговора за набавку добара – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
01.04.2016. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација за набавку услуга мобилне телефоније
Одговор број 2. на питања потенцијалних понуђача за набавку услуга мобилне телефоније
Одговор број 3. на питања потенцијалних понуђача за набавку услуга мобилне телефоније
Одлука о додели Уговора за набавку услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније
01.04.2016. Конкурс за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години.
Пријава за конкурисање
Образац буџета и ревидираног буџета
Обавештење о датуму објаве Конкурса за суфинасирање пројеката
Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката у оквиру Конкурса за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
Решење о изменама и допунама решења о именовању чланова комисије за оцену пројеката у оквиру конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
03.03.2016. Позив за подношење понуде – Набавка канцеларијског материјала по партијама 2016.
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка канцеларијског материјала по партијама 2016.
Записник о отварању понуда за набавку добара – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – Набавка канцеларијског материјала по партијама
26.02.2016. Позив за подношење понуде – Набавка електричне енергије
Конкурсну документацију за набавку добара – Набавка електричне енергије
Одлука о додели Уговора за набавку добара – Набавка електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – Набавка електричне енергије
25.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга штампања
Образац понуде за набавку услуга штампања
24.02.2016. Позив за подношење понуда – технички преглед возила
Образац понуде за набавку услуга техничког прегледа возила у циљу регистрације
23.02.2016. Позив за покретање поступка
Конкурсна документација за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже у згради општине Куршумлија
Одлука о додели Уговора за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже у згради општине Куршумлија
Обавештење о закључењу Уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже.
19.02.2016. Позив за подношење понуда
Образац понуде за набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама општине Куршумллија
11.02.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсну документација
Мишљење УЈН за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рацуноводственог софтвера ПУПИН ИС ЛПА
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ПУПИН ИС ЛПА
11.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка једне моторне тестере
Образац понуде за набавку једне МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ у оквиру набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Курсумлија
11.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка једног витла
Образац понуде за набавку једног витла у оквиру набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Курсумлија
10.02.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Мишљење УЈН за поктерање преговарачког поступка без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ТРЕЗОР САВЕТНИК
Одлука о додели Уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера Трезор Саветник
04.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга коричења службених књига – коричење матичних књига
Образац понуде у набавци услуга – коричење службених књига – коричење матичних књига
01.02.2016. Позив за подношење понуда за ноћно орочавање вишка ликвидних средстава општине Кушумлија у 2016. години
Датум Обавештење
04.12.2015 Позив за подношење понуда набавке пословне галантерије и пропагандног материјала за презентацију функционера општине, именованих и постављених лица Општинске управе општине Куршумлија, 
Образац понуде набавке пословне галантерије и пропагандног материјала за презентацију функционера општине, именованих и постављених лица Општинске управе општине Куршумлија,
03.12.2015 Позив за подношење понуда у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
Конкурсна документација у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
Позив за подношење понуда у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
ОДГОВОР БРОЈ 1. у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 2 И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 3. у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 1
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 2
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 3
23.11.2015 Позив за подношење понуда – набавку опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта Позоришне манифестације и музичке радионице
Образац понуде за набавку опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта Позоришне манифестације и музичке радионице
05.11.2015 Конкурсна документација у поступку набавке услуга одржавања сајтова Општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга одржавања сајтова Општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
ОДГОВОР 1. на питање потенцијалног понуђача у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ
Одлука о додели уговора у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
Обавештење о заклученом уговору у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ,ЈНМВ 58/2015
30.10.2015 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015.
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Izmena konkursne dokumentacije u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odluka o dodeli ugovora u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
26.10.2015 Позив за достављање понуда за набавку металних контејнера
Конкурсна документација за набавку металних контејнера
Одговор број 1 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 2 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 3 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 4 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
08.10.2015 Позив за подношење понуде – набавку и уградњу зидних дрвених лајсни у канцеларијама Општинске управе општине Куршумлија
Образац понуде за набавку и уградњу зидних дрвених лајсни у канцеларијама Општинске управе општине Куршумлија
23.09.2015 Позив за подношење понуде – крецење 2015
Образац понуде за набавку радова на кречењу ходника и канцеларија у згради Општинске управе општине Куршумлија
17.09.2015 Позив за подношење понуде – Израда пројекта азбестне цеви ЈНМ
Конкурсна документација добра – набавка услуга израда главног пројекта за замену азбестних цеви 2015 
Одлуку о додели уговора у поступку ЈНМВ – Израда Пројекта за грађевинску дозволу
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ услуга – Израда Пројекта за грађевинску дозволу
14.09.2015 Позив за подношење понуде – набавка и уградња дрвених лајсни
Образац понуде у поступку набавке и уградње дрвених лајсни
11.09.2015 Позив за подношење понуде – набавка канцеларијског намештаја
Образац понуде у поступку набаке канцеларијског намештаја
11.09.2015 Позив за подношење понуде – огревно дрво
Образац понуде у поступку набаке огревног дрвета
04.09.2015 Позив за подношење понуда – набавка и уградња ламината 2015
Образац понуде у поступку набавке и уградње ламината
24.08.2015 Јавни позив за набавку добара – Набавка грађевинског материјала за избегла лица
Конкурсна документација добра – Набавка грађевинског материјала 2015
Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара – Набавка градјевинског материјала за избегла лица
05.08.2015. Јавни позив за подношење понута – набавку летњих гума за ауто Мазда 6
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка летњих гума за ауто Мазда 6

Обавештење о закљученом уговору за набавку летњих гума за ауто Мазда 6
29.07.2015. Позив за подношење понуда – набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију 

Обавестење о закљуценом уговору за Партију 1 у поступку набавке услуга ресторана
26.06.2015. Позив за подношење понуде – набавка противградних ракета
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка противградних ракета број 30/2015

Обавештење о закљученом уговору за противградне ракете
21.05.2015. Обавештење о закљученом уговору – набавка материјала за саобраћај
21.05.2015. Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга поправке и одржавање софтвера ПУПИН у поновљеном поступку
21.04.2015. Обавештење о обустави поступка – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)

Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација – набавка бензина и дизел горива
Измењен Јавни позив за набавку бензина и дизел горива
14.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга осигурања по партијама
Одговор број 1. на постављено питање
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала по партијама – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала – партија 2
14.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга осигурања по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга осигурања по партијама
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

Исправљени образац конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 2
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 3
09.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга одржавања сајтова Општине и Канцеларије за младе
Конкурсна документација – набавка услуга израде сајтова
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Курсумлија и КЗМ
03.04.2015. Обустава поступка јавне набавке услуга поправки и одржавања аутомобила – партија 4: Аутолакирске и аутолимарске услуге
23.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга превода 2015
Образац понуде – набавка услуга превода
18.03.2015. Конкурсна документација – набавка услуга поправка и одржавања информационог система
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању поновљеног поступка – набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма (софтвера) – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА
18.03.2015. Обавештење о покретању поновљеног поступка – набавка услуга поправка и одржавање рачуноводственог програма „Трезор саветник“
Конкурсна документација – набавка услуга поправка и одржавање рачуноводственог програма „Трезор саветник“
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ТРЕЗОР САВЕТНИК у поновљеном поступку
13.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)
Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
11.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација – набавка рачунарске опреме
05.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка плинских топова и боца за плин
Конкурсна документација – набавка плинских топова и боца (измењени образац)
05.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга техничког прегледа
Конкурсна документација – набавка услуга техничког прегледа
02.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација – набавка услуга мобилне телефоније
Одговор број 1. на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор број 2. на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка електричне енергије
Конкурсна документација – набавка електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору – набавка електричне енергије
27.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга сервисирања возила
Конкурсна документација – набавка услуга поправке и одржавање возила
Одговор 1. на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 1.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 2.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 3.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 5.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 6.
20.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Обавештење о обустави поступка
19.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија
Образац понуде – набавка услуга поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже
19.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка чаша, шоља и осталог посуђа за потребе кафе кухиње Општинске управе
Образац понуде – набавка чаша, шоља и осталог посуђа за потребе кафе кухиње
12.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија општине Куршумлија
Образац понуде – набавка средстава за чишћење
10.02.2015. Обавештење о покретању поступка – набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА ЈН 4/2015, у преговарачком поступку без објављивања позива
Конкурсна документација – набавка рачунарског програма
Мишљење Управе за јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
10.02.2015. Обавештење о покретању поступка – набавка услуга грејања
Конкурсна документација – набавка услуга грејања
Мишљење Управе за јавне набавке
Одлука о долели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.02.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Конкурсна документација – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Мишљење Управе за јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
28.01.2015. Позив за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних средстава општине Куршумлија
28.01.2015. План набавки Општине Куршумлија за 2015. годину
Датум Обавештење
01.12.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка пословне галантерије и пропагандног материјала за функционере
Конкурсна документација – набавка пословне галантерије и пропагандног материјала
19.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка услуга израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација – Набавка услуга израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
Измена број 1. конкурсне документације
Измењени образац – модел уговора – процена угрожености
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – асфалтирање прилаза у МЗ Гвоздени Пук
Конкурсна документација – асфалтирање прилаза у МЗ Гвоздени Пук
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка услуга оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду и основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
Образац понуде – набавка услуга оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду и основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
05.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка радова на санацији крила моста у насељу Данковиће
Конкурсна документација – набавка радова на санацији крила моста у насељу Данковиће
03.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – радови на регулисању водоснабдевања у МЗ Жуч (Сагоњево)
Конкурсна документација – радови на регулисању водоснабдевања у МЗ Жуч (Сагоњево)
Обавештење о обустави поступка
31.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Конкурсна документација – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку лаптоп рачунара и пројекцијског платна
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
22.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка услуга мобилне телефоније (измењен првобитни текст позива)
Конкурсна документација – Набавка услуга мобилне телефоније (измењена првобитна КД)
Исправљени образац понуде – Набавка услуга мобилне телефоније
Измена број 1. конкурсне документације
Измена број 2. конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 2. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 3. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 4. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 5. потенцијалног понуђача
Обавестење о поднетом захтеву за заштиту права
18.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији локалне самоуправе
Конкурсна документација – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2014. Позив за достављање понуда – Радови на регулисању водоснабдевања у Месној заједници „Тмава“, засеок „Тмавско брдо“ и у Месној заједници „Жуч“, село Сагоњево, по партијама 
Конкурсна документација – Радови на регулисању водоснабдевања, по партијама

Обавештење о обустави поступка – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
18.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка добара неопходних за обављање доходовних активности
Конкурсна документација – Набавка добара неопходних за обављање доходовних активности

Обавештење о закљученим уговорима
 08.09.2014. Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Одлука о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
03.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка услуга коричења службених књига
Образац понуде – Набавка услуга коричења службених књига
03.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка огревног дрвета
Образац понуде – Набавка огревног дрвета
02.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Конкурсна документација – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Обавештење о закљученом уговору
27.08.2014. Позив за достављање понуда – Набавка канцеларијског намештаја и стаза за ходнике, по партијама
Конкурсна документација – Набавка канцеларијског намештаја и стаза за ходнике, по партијама
Одговор на постављено питање 1
Одговор на постављено питање 2
Обавештење о закљученим уговорима
22.08.2014. Позив за достављање понуда – ЈНМВ Набавка противградних ракета
Конкурсна документација – Набавка противградних ракета
Обавештење о закљученом уговору – Набавка противградних ракета
05.08.2014. Позив за достављање понуда – Набавка ватромета за потребе манифестације „Културно лето Куршумлија 2014.“
Конкурсна документација – Набавка ватромета
25.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка угоститетљских услуга (репрезентације) по партијама
Конкурсна документација – Набавка угоститетљских услуга (репрезентације) по партијама
Измена конкурсне документације (Одговор на постављено питање 1)
Обавестење о закљуценом уговору
24.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
Конкурсна документација – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
Обавештење о закљученом уговору – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
21.07.2014. Измена конкурсне документације – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Канцеларије за младе
Измењена конкурсна документација – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Канцеларије за младе
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Конкурсна документација – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна
Одговор на постављено питање 1
Одговор на постављено питање 2
Одговор на постављено питање 3
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка канцеларијског наместаја за потребе Канцеларије за младе
Конкурсна документација – Набавка канцеларијског наместаја за потребе Канцеларије за младе
16.07.2014. Позив за достављање понуда – израда и уградња металних гаражних врата
Образац понуде – израда и уградња металних гаражних врата
16.07.2014. Позив за достављање понуда – набавка радова реконструкције туш каде у згради намењеној становању социјално угрожених породица
Образац понуде – Набавка радова реконструкције туш каде
24.06.2014. Обавестење о обустави поступка јавне набавке лаптоп рачунара и пројекцијско платно за потребе Канцеларије за младе општине Куршумлија
24.06.2014. Обавестење о закљученом уговору – набавка канцеларијског материјала по партијама
19.06.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге реализације концерата Културно лето 2014
Конкурсна документација – набавка услуге реализације концерата Културно лето 2014
Обавештење о закљученом уговору – набавка услуге реализације концерата
18.06.2014. Позив за достављање понуда – набавка телевизијског програма
Конкурсна документација – набавка телевизијског програма
16.06.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка штампача
29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка услуга осигурања по партијама
28.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка лаптоп рацунара и пројекцијског платна 
Конкурсна документација – набавка лаптоп рацунара и пројекцијског платна
23.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка усисивача 
Образац понуде – набавка усисивача
23.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка услуга одржавања интернет презентације Канцеларије за младе општине Куршумлија 
Образац понуде – услуга одржавања интернет презентације
22.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка штампача
20.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
19.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
16.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
16.05.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: набавка штампача
Одлука о измени конкурсне документације у оквиру јавне набавке штампача
Конкурсна документација (измењена) – набавка штампача
Одговор на постављено питање 1 – набавка штампача
15.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација – набавка канцеларијског материјала по партијама
12.05.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка геодетских услуга за 2014. годину
24.04.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: набавка рачунарске опреме
Измена конкурсне документације у оквиру јавне набавке рачунарске опреме
Конкурсна документација (измењена) – набавка рачунарске опреме
Одговор на постављена питања 1 и 2 – набавка рачунарске опреме
22.04.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: услуга осигурања за 2014. годину по партијама
Измена конкурсне документације у оквиру јавне набавке осигурања по партијама
Образац понуде – набавка услуга осигурања по партијама
17.04.2014. Позив за подношење понуде – набавка услуга поправке и одржавања штампача
Образац понуде – услуга поправке и одржавања штампача
Спецификација услуге одржавања штампача
14.04.2014. Позив за продужење рока за достављање понуда за јавну набавку добара – штампаног материјала 
Образац понуде – набавка штампаног материјала
09.04.2014. Обавештење о закљученом уговору – поправка и одржавање аутомобила
08.04.2014. Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – штампаног материјала
Образац понуде – набавка штампаног материјала
03.04.2014. Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности – набавка геодетских услуга за 2014. годину
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка геодетских услуга за 2014. годину
02.04.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка електричне енергије
25.03.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија за 2014. годину
19.03.2014. Обавештење о обустави поступка за извођење радова на санацији продајно изложбеног простора бивше конфекције „7. Јули“ Куршумлија
07.03.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге поправки рачунара и одржавања локалне рачунарске мреже за 2014. годину
Образац понуде – набавка услуге поправки рачунара и одржавања локалне рачунарске мреже за 2014. годину
10.03.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге поправки и одржавања аутомобила за 2014. годину
Образац понуде – набавка услуге поправки и одржавања аутомобила за 2014. годину
28.02.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2013. годину
Образац понуде – набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2013. годину
28.02.2014. Позив за подношење понуда – услуга набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
Образац понуде за услугу набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
28.02.2014. Позив за подношење понуда за набавку фиксних телефона
Образац понуде за набавку фиксних телефона
27.02.2014. Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије
Конкурсна документација за набавку електричне енергије
27.02.2014. Позив за подношење понуда – услуга одрзавања, ажурирања и развоја интернет презентације општине Куршумлија
Образац понуде за услугу одрзавања, ажурирања и развоја интернет презентације општине Куршумлија
24.02.2014. Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Конкурсна документација за набавку материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
13.02.2014. Позив за подношење понуде за извођење радова на санацији продајно изложбеног простора бивше конфекције „7. Јули“ Куршумлија
Конкурсна документација за радове на санацији продајно изложбеног простора бивше модне конфекције „7. Јули“ Куршумлија
31.01.2014. Позив за подношење понуде за извођење молерско-фарбарских радова на скупштинској сали Општине Куршумлија
Конкурсна документација – образац понуде
Датум Обавештење
25.12.2013. Обавештење о обустави поступка јавне набавке – радови на водоводној мрежи у селу Барлово
09.12.2013. Обавештење о закљученом уговору – набавка лаптоп рачунара
03.12.2013. Јавни позив: Отворени водовод МЗ Барлово
Конкурсна документација – Водовод МЗ Барлово
03.12.2013. Обавештење о закљученом уговору – грађевински материјал 2013.
27.11.2013. Позив за подношење понуда за куповину лаптоп рачунара
Конкурсна документација за куповину лаптоп рачунара
25.11.2013. Обавештење о закљученом уговору – куповина штампача
18.11.2013. Обавештење о закљученом уговору за куповину машине за прање возила – поновљени поступак
12.11.2013. Позив за подношење понуда за услуге превода
Врста и опис услуге превода
Образац понуде услуге превода
08.11.2013. Јавни позив за подношење понуда за куповину штампача
Конкурсна документација за куповину штампача
04.11.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку зимских гума и фелни
25.10.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку намештаја
Техничка спецификација намештаја
Образац понуде за набавку намештаја
22.10.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку машина за прање возила
Конкурсна документација за набавку машине за прање возила
21.10.2013. Обавештење о закљученом уговору о набавци машина за шивење и за обављање пекарске делатности

Правилник о условима и критеријумима за доделу помоћи

Интерни акт наручиоца – Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Општина Куршумлија

Измењен интерни акт наручиоца – Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Општине Куршумлија

Одлука о усвајању Измена и допуна Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине Куршумлија

План јавних набавки за 2018. годину

– План јавних набавки за 2018. годину – “Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 1 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 2 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 3 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 4 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Правобаранилаштво општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Скупштина општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Председник општине и Општинско веће општине Куршумлија“

Месне заједнице општине Куршумлија – тендери и јавне набавке

На овој страници можете пронаћи све тендере и јавне набавке које расписују Месне заједнице са територије општине Куршумлија, хронолошки поређане по датуму објављивања.

План јавних набавки за 2018. годину

– План јавних набавки за 2018. годину – Месна заједница Мачковац

План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Доња Микуљана  

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац – измена бр. 1 

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково – измена бр. 1

– План јавних набавки за 2017. годину  – Месна заједница Рача

Датум Обавештење
19.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Мачковац
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закученом уговору
29.11.2017. Позив за подношење понуда – Поправке путева на територији Месне заједнице Луково
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.07.2017. Позив за подношење понуда – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Мачковац
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закученом уговору
06.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Доња Микуљана
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 1 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 2 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 3 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 4 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 5 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 6 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 7 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2017. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

 

Месне заједнице
План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Доња Микуљана  

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац – измена бр. 1 

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково – измена бр. 1

– План јавних набавки за 2017. годину  – Месна заједница Рача