Јавне набавке архива 2015-2013

На овој страници можете пронаћи све јавне набавке које оглашавају општински органи, хронолошки поређане по датуму објављивања.

Датум Обавештење
04.12.2015 Позив за подношење понуда набавке пословне галантерије и пропагандног материјала за презентацију функционера општине, именованих и постављених лица Општинске управе општине Куршумлија, 
Образац понуде набавке пословне галантерије и пропагандног материјала за презентацију функционера општине, именованих и постављених лица Општинске управе општине Куршумлија,
03.12.2015 Позив за подношење понуда у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
Конкурсна документација у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
Позив за подношење понуда у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
ОДГОВОР БРОЈ 1. у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 2 И О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 3. у поступку набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Куршумлија, ЈНМВ 61/2015.
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 1
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 2
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 3
23.11.2015 Позив за подношење понуда – набавку опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта Позоришне манифестације и музичке радионице
Образац понуде за набавку опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта Позоришне манифестације и музичке радионице
05.11.2015 Конкурсна документација у поступку набавке услуга одржавања сајтова Општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга одржавања сајтова Општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
ОДГОВОР 1. на питање потенцијалног понуђача у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ
Одлука о додели уговора у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ, ЈНМВ 58/2015
Обавештење о заклученом уговору у поступку набавке услуга одржавања сајтова општине Куршумлија и КЗМ,ЈНМВ 58/2015
30.10.2015 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015.
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Izmena konkursne dokumentacije u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odluka o dodeli ugovora u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
26.10.2015 Позив за достављање понуда за набавку металних контејнера
Конкурсна документација за набавку металних контејнера
Одговор број 1 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 2 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 3 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
Одговор број 4 на питања потенцијалних понуђача у поступку набавке металних контејнера, ЈНМВ 55/2015
08.10.2015 Позив за подношење понуде – набавку и уградњу зидних дрвених лајсни у канцеларијама Општинске управе општине Куршумлија
Образац понуде за набавку и уградњу зидних дрвених лајсни у канцеларијама Општинске управе општине Куршумлија
23.09.2015 Позив за подношење понуде – крецење 2015
Образац понуде за набавку радова на кречењу ходника и канцеларија у згради Општинске управе општине Куршумлија
17.09.2015 Позив за подношење понуде – Израда пројекта азбестне цеви ЈНМ
Конкурсна документација добра – набавка услуга израда главног пројекта за замену азбестних цеви 2015 
Одлуку о додели уговора у поступку ЈНМВ – Израда Пројекта за грађевинску дозволу
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ услуга – Израда Пројекта за грађевинску дозволу
14.09.2015 Позив за подношење понуде – набавка и уградња дрвених лајсни
Образац понуде у поступку набавке и уградње дрвених лајсни
11.09.2015 Позив за подношење понуде – набавка канцеларијског намештаја
Образац понуде у поступку набаке канцеларијског намештаја
11.09.2015 Позив за подношење понуде – огревно дрво
Образац понуде у поступку набаке огревног дрвета
04.09.2015 Позив за подношење понуда – набавка и уградња ламината 2015
Образац понуде у поступку набавке и уградње ламината
24.08.2015 Јавни позив за набавку добара – Набавка грађевинског материјала за избегла лица
Конкурсна документација добра – Набавка грађевинског материјала 2015
Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара – Набавка градјевинског материјала за избегла лица
05.08.2015. Јавни позив за подношење понута – набавку летњих гума за ауто Мазда 6
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка летњих гума за ауто Мазда 6

Обавештење о закљученом уговору за набавку летњих гума за ауто Мазда 6
29.07.2015. Позив за подношење понуда – набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију 

Обавестење о закљуценом уговору за Партију 1 у поступку набавке услуга ресторана
26.06.2015. Позив за подношење понуде – набавка противградних ракета
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ – набавка противградних ракета број 30/2015

Обавештење о закљученом уговору за противградне ракете
21.05.2015. Обавештење о закљученом уговору – набавка материјала за саобраћај
21.05.2015. Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга поправке и одржавање софтвера ПУПИН у поновљеном поступку
21.04.2015. Обавештење о обустави поступка – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)

Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација – набавка бензина и дизел горива
Измењен Јавни позив за набавку бензина и дизел горива
14.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга осигурања по партијама
Одговор број 1. на постављено питање
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала по партијама – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала – партија 2
14.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга осигурања по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга осигурања по партијама
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

Исправљени образац конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 1
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 2
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања – партија 3
09.04.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга одржавања сајтова Општине и Канцеларије за младе
Конкурсна документација – набавка услуга израде сајтова
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Курсумлија и КЗМ
03.04.2015. Обустава поступка јавне набавке услуга поправки и одржавања аутомобила – партија 4: Аутолакирске и аутолимарске услуге
23.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка услуга превода 2015
Образац понуде – набавка услуга превода
18.03.2015. Конкурсна документација – набавка услуга поправка и одржавања информационог система
Одлука о додели уговора
Обавештење о покретању поновљеног поступка – набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма (софтвера) – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА
18.03.2015. Обавештење о покретању поновљеног поступка – набавка услуга поправка и одржавање рачуноводственог програма „Трезор саветник“
Конкурсна документација – набавка услуга поправка и одржавање рачуноводственог програма „Трезор саветник“
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ТРЕЗОР САВЕТНИК у поновљеном поступку
13.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија (поновљени поступак)
Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
11.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација – набавка рачунарске опреме
05.03.2015. Позив за подношење понуде – набавка плинских топова и боца за плин
Конкурсна документација – набавка плинских топова и боца (измењени образац)
05.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга техничког прегледа
Конкурсна документација – набавка услуга техничког прегледа
02.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација – набавка услуга мобилне телефоније
Одговор број 1. на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор број 2. на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка електричне енергије
Конкурсна документација – набавка електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору – набавка електричне енергије
27.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга сервисирања возила
Конкурсна документација – набавка услуга поправке и одржавање возила
Одговор 1. на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 1.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 2.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 3.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 5.
Обавештење о закљученом уговору: набавка услуга сервисирање возила – партија 6.
20.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Образац понуде – набавка бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Обавештење о обустави поступка
19.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка услуга поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија
Образац понуде – набавка услуга поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже
19.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка чаша, шоља и осталог посуђа за потребе кафе кухиње Општинске управе
Образац понуде – набавка чаша, шоља и осталог посуђа за потребе кафе кухиње
12.02.2015. Јавни позив за подношење понуде – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија општине Куршумлија
Образац понуде – набавка средстава за чишћење
10.02.2015. Обавештење о покретању поступка – набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА ЈН 4/2015, у преговарачком поступку без објављивања позива
Конкурсна документација – набавка рачунарског програма
Мишљење Управе за јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
10.02.2015. Обавештење о покретању поступка – набавка услуга грејања
Конкурсна документација – набавка услуга грејања
Мишљење Управе за јавне набавке
Одлука о долели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.02.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Конкурсна документација – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Мишљење Управе за јавне набавке
Обавештење о обустави поступка
28.01.2015. Позив за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних средстава општине Куршумлија
28.01.2015. План набавки Општине Куршумлија за 2015. годину
Датум Обавештење
01.12.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка пословне галантерије и пропагандног материјала за функционере
Конкурсна документација – набавка пословне галантерије и пропагандног материјала
19.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка услуга израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација – Набавка услуга израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
Измена број 1. конкурсне документације
Измењени образац – модел уговора – процена угрожености
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – асфалтирање прилаза у МЗ Гвоздени Пук
Конкурсна документација – асфалтирање прилаза у МЗ Гвоздени Пук
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка услуга оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду и основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
Образац понуде – набавка услуга оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду и основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
05.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – набавка радова на санацији крила моста у насељу Данковиће
Конкурсна документација – набавка радова на санацији крила моста у насељу Данковиће
03.11.2014. Јавни позив за достављање понуда – радови на регулисању водоснабдевања у МЗ Жуч (Сагоњево)
Конкурсна документација – радови на регулисању водоснабдевања у МЗ Жуч (Сагоњево)
Обавештење о обустави поступка
31.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Конкурсна документација – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку лаптоп рачунара и пројекцијског платна
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
22.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка услуга мобилне телефоније (измењен првобитни текст позива)
Конкурсна документација – Набавка услуга мобилне телефоније (измењена првобитна КД)
Исправљени образац понуде – Набавка услуга мобилне телефоније
Измена број 1. конкурсне документације
Измена број 2. конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 2. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 3. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 4. потенцијалног понуђача
Одговор на постављено питање број 5. потенцијалног понуђача
Обавестење о поднетом захтеву за заштиту права
18.10.2014. Јавни позив за достављање понуда – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији локалне самоуправе
Конкурсна документација – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица
Одговор на постављено питање број 1. потенцијалног понуђача
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2014. Позив за достављање понуда – Радови на регулисању водоснабдевања у Месној заједници „Тмава“, засеок „Тмавско брдо“ и у Месној заједници „Жуч“, село Сагоњево, по партијама 
Конкурсна документација – Радови на регулисању водоснабдевања, по партијама

Обавештење о обустави поступка – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
18.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка добара неопходних за обављање доходовних активности
Конкурсна документација – Набавка добара неопходних за обављање доходовних активности

Обавештење о закљученим уговорима
 08.09.2014. Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Одлука о измени конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
03.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка услуга коричења службених књига
Образац понуде – Набавка услуга коричења службених књига
03.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка огревног дрвета
Образац понуде – Набавка огревног дрвета
02.09.2014. Позив за достављање понуда – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Конкурсна документација – Набавка услуге поправке и одржавања општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама
Обавештење о закљученом уговору
27.08.2014. Позив за достављање понуда – Набавка канцеларијског намештаја и стаза за ходнике, по партијама
Конкурсна документација – Набавка канцеларијског намештаја и стаза за ходнике, по партијама
Одговор на постављено питање 1
Одговор на постављено питање 2
Обавештење о закљученим уговорима
22.08.2014. Позив за достављање понуда – ЈНМВ Набавка противградних ракета
Конкурсна документација – Набавка противградних ракета
Обавештење о закљученом уговору – Набавка противградних ракета
05.08.2014. Позив за достављање понуда – Набавка ватромета за потребе манифестације „Културно лето Куршумлија 2014.“
Конкурсна документација – Набавка ватромета
25.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка угоститетљских услуга (репрезентације) по партијама
Конкурсна документација – Набавка угоститетљских услуга (репрезентације) по партијама
Измена конкурсне документације (Одговор на постављено питање 1)
Обавестење о закљуценом уговору
24.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
Конкурсна документација – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
Обавештење о закљученом уговору – Набавка музичке опреме за потребе Канцеларије за младе
21.07.2014. Измена конкурсне документације – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Канцеларије за младе
Измењена конкурсна документација – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Канцеларије за младе
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна, поновљени поступак
Конкурсна документација – Набавка лаптоп рачунара и пројекцијског платна
Одговор на постављено питање 1
Одговор на постављено питање 2
Одговор на постављено питање 3
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2014. Позив за достављање понуда – Набавка канцеларијског наместаја за потребе Канцеларије за младе
Конкурсна документација – Набавка канцеларијског наместаја за потребе Канцеларије за младе
16.07.2014. Позив за достављање понуда – израда и уградња металних гаражних врата
Образац понуде – израда и уградња металних гаражних врата
16.07.2014. Позив за достављање понуда – набавка радова реконструкције туш каде у згради намењеној становању социјално угрожених породица
Образац понуде – Набавка радова реконструкције туш каде
24.06.2014. Обавестење о обустави поступка јавне набавке лаптоп рачунара и пројекцијско платно за потребе Канцеларије за младе општине Куршумлија
24.06.2014. Обавестење о закљученом уговору – набавка канцеларијског материјала по партијама
19.06.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге реализације концерата Културно лето 2014
Конкурсна документација – набавка услуге реализације концерата Културно лето 2014
Обавештење о закљученом уговору – набавка услуге реализације концерата
18.06.2014. Позив за достављање понуда – набавка телевизијског програма
Конкурсна документација – набавка телевизијског програма
16.06.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка штампача
29.05.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка услуга осигурања по партијама
28.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка лаптоп рацунара и пројекцијског платна 
Конкурсна документација – набавка лаптоп рацунара и пројекцијског платна
23.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка усисивача 
Образац понуде – набавка усисивача
23.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка услуга одржавања интернет презентације Канцеларије за младе општине Куршумлија 
Образац понуде – услуга одржавања интернет презентације
22.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка штампача
20.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
19.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
16.05.2014. Одговор на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ набавка канцеларијског материјала
16.05.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: набавка штампача
Одлука о измени конкурсне документације у оквиру јавне набавке штампача
Конкурсна документација (измењена) – набавка штампача
Одговор на постављено питање 1 – набавка штампача
15.05.2014. Позив за подношење понуде – набавка канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација – набавка канцеларијског материјала по партијама
12.05.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка геодетских услуга за 2014. годину
24.04.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: набавка рачунарске опреме
Измена конкурсне документације у оквиру јавне набавке рачунарске опреме
Конкурсна документација (измењена) – набавка рачунарске опреме
Одговор на постављена питања 1 и 2 – набавка рачунарске опреме
22.04.2014. Позив за подношење понуде – јавна набавка мале вредности: услуга осигурања за 2014. годину по партијама
Измена конкурсне документације у оквиру јавне набавке осигурања по партијама
Образац понуде – набавка услуга осигурања по партијама
17.04.2014. Позив за подношење понуде – набавка услуга поправке и одржавања штампача
Образац понуде – услуга поправке и одржавања штампача
Спецификација услуге одржавања штампача
14.04.2014. Позив за продужење рока за достављање понуда за јавну набавку добара – штампаног материјала 
Образац понуде – набавка штампаног материјала
09.04.2014. Обавештење о закљученом уговору – поправка и одржавање аутомобила
08.04.2014. Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – штампаног материјала
Образац понуде – набавка штампаног материјала
03.04.2014. Позив за достављање понуда за јавну набавку мале вредности – набавка геодетских услуга за 2014. годину
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка геодетских услуга за 2014. годину
02.04.2014. Обавештење о закљученом уговору – набавка електричне енергије
25.03.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија за 2014. годину
19.03.2014. Обавештење о обустави поступка за извођење радова на санацији продајно изложбеног простора бивше конфекције „7. Јули“ Куршумлија
07.03.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге поправки рачунара и одржавања локалне рачунарске мреже за 2014. годину
Образац понуде – набавка услуге поправки рачунара и одржавања локалне рачунарске мреже за 2014. годину
10.03.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге поправки и одржавања аутомобила за 2014. годину
Образац понуде – набавка услуге поправки и одржавања аутомобила за 2014. годину
28.02.2014. Позив за достављање понуда – набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2013. годину
Образац понуде – набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2013. годину
28.02.2014. Позив за подношење понуда – услуга набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
Образац понуде за услугу набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
28.02.2014. Позив за подношење понуда за набавку фиксних телефона
Образац понуде за набавку фиксних телефона
27.02.2014. Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије
Конкурсна документација за набавку електричне енергије
27.02.2014. Позив за подношење понуда – услуга одрзавања, ажурирања и развоја интернет презентације општине Куршумлија
Образац понуде за услугу одрзавања, ажурирања и развоја интернет презентације општине Куршумлија
24.02.2014. Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
Конкурсна документација за набавку материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Општине Куршумлија
13.02.2014. Позив за подношење понуде за извођење радова на санацији продајно изложбеног простора бивше конфекције „7. Јули“ Куршумлија
Конкурсна документација за радове на санацији продајно изложбеног простора бивше модне конфекције „7. Јули“ Куршумлија
31.01.2014. Позив за подношење понуде за извођење молерско-фарбарских радова на скупштинској сали Општине Куршумлија
Конкурсна документација – образац понуде
Датум Обавештење
25.12.2013. Обавештење о обустави поступка јавне набавке – радови на водоводној мрежи у селу Барлово
09.12.2013. Обавештење о закљученом уговору – набавка лаптоп рачунара
03.12.2013. Јавни позив: Отворени водовод МЗ Барлово
Конкурсна документација – Водовод МЗ Барлово
03.12.2013. Обавештење о закљученом уговору – грађевински материјал 2013.
27.11.2013. Позив за подношење понуда за куповину лаптоп рачунара
Конкурсна документација за куповину лаптоп рачунара
25.11.2013. Обавештење о закљученом уговору – куповина штампача
18.11.2013. Обавештење о закљученом уговору за куповину машине за прање возила – поновљени поступак
12.11.2013. Позив за подношење понуда за услуге превода
Врста и опис услуге превода
Образац понуде услуге превода
08.11.2013. Јавни позив за подношење понуда за куповину штампача
Конкурсна документација за куповину штампача
04.11.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку зимских гума и фелни
25.10.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку намештаја
Техничка спецификација намештаја
Образац понуде за набавку намештаја
22.10.2013. Јавни позив за подношење понуда за набавку машина за прање возила
Конкурсна документација за набавку машине за прање возила
21.10.2013. Обавештење о закљученом уговору о набавци машина за шивење и за обављање пекарске делатности